Aktuality

Tisková zpráva MPO k III.výzvě programu Úspory energie v rámci OP PIK

13. 10. 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tiskovou zprávu, která se týká dalšího pokračování této části programu:

Hlavní otázky v oblasti posuzování ekonomické přijatelnosti zdrojů tepla, příp. žádostí o odpojovaní od SZT

01. 09. 2017

Ing.Mareš publikoval v časopise Pro-Energy článek na téma "Hlavní otázky v oblasti posuzování ekonomické přijatelnosti zdrojů tepla, případně žádosti o odpojování od SZT".

Společné stanovisko MPO a SEI k budovám s téměř nulovou spotřebou energie

22. 08. 2017

Také na naší konferenci v červnu 2017 zazněla problematika rozdílného pojetí mezi zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 78/2013 Sb. v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energií, a z toho vyplývající problémy v každodenní praxi energtických specialistů.

Spolupráce s Hospodářskou komorou hl.m. Prahy

22. 08. 2017

AEA-ES, z.s., se dohodla s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy na uspořádání celkem 6 odborných seminářů v průběhu druhého pololetí 2017.

Ohlédnutí za úspěšnou 13. celostátní konferencí energetických specialistů

19. 06. 2017

Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla v pořadí již 13. konference Asociace energetických auditorů - energetických specialistů.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla vládou schválena

07. 04. 2017

Návrh novely zákona byl schválen vládou na jejím zasedání dne 29. března 2017.

Novela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií je dnes na programu jednání vlády

29. 03. 2017

Po připomínkovém řízení dnes bude návrh novely zákona projednán na zasedání vlády.

Seminář

Seminář "Požadavky a specifika zpracování energetických posudků projektů podporovaných aktivit v rámci Výzvy II programu OP PIK" byl velice úspěšný

13. 01. 2017

Dne 11.1.2017 jsme uskutečnili seminář objasňující problematiku Výzvy II Programu OP PIK - Úspory energie. Podrobnosti výzvy detailně vysvětlil Ing. Miroslav Honzík, Ph.D.; Ing. Mareš  a doc. Povýšil, CSc., se zabývali jednotlivými podporovanými aktivitami ve vztahu k energetickým posudkům.

Změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií jde do mezirezortního připomínkového řízení

11. 01. 2017

Koncem roku 2016 byly dokončeny práce na změně zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva II programu podpory Úspory energie byla vyhlášena

07. 12. 2016

28.listopadu 2016 byla vyhlášena Výzva II programu podpory Úspory energie. Žádosti se budou přijímat v období od 15.12.2016 do 30.3.2018. Cílem programu a Výzvy II je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Úplné znění vyhlášky č. 480/2012 Sb. po novele č. 309/2016 Sb. je k dispozici v členské sekci

04. 10. 2016

Pro členy AEA-ES, z.s. je připraven soubor ke stažení v sekci Informace pro členy.

Novela vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku byla uveřejněna ve Sbírce zákonů !

26. 09. 2016

Vyhláška č. 309/2016 Sb. novelizuje vyhlášku č. 480/ 2012 Sb.

Valná hromada - volba orgánů Asociace

18. 06. 2016

AEA-ES, z.s., si zvolila nové statutární orgány.

Valná hromada - změna názvu Asociace

17. 06. 2016

Na Valné hromadě 15. června 2016 bylo rozhodnuto o provedení změny v názvu AEA.

Stanovisko Správní rady AEA, z.s., ve věci žádostí o kotlíkové dotace

25. 03. 2016

Správní rada projednala průběh zpracování dosavadních požadavků na stanovisko energetického specialisty (bez čísla osvědčení) ve věci žádostí o kotlíkové dotace v jednotlivých krajích v rámci Prioritní osy 2 OP ŽP 2014-2020, specifického cíle 2.1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Seminář o energetickém auditu a energetických posudcích byl velmi úspěšný

26. 10. 2015

Ve dnech 20. a 21. října 2015 jsme uspořádali seminář pod názvem "Nová vyhláška o energetických auditech a energetických posudcích a její dopad do praxe ES - případové studie".

Novela vyhlášky č. 118/2013 Sb. a nařízení vlády č. 232/2015 Sb. byly uveřejněny ve Sbírce zákonů

15. 09. 2015

Vyhláška č. 234/2015 Sb. novelizuje vyhlášku č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech. Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. je o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.

Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov byla dnes uveřejněna ve Sbírce zákonů

11. 09. 2015

Novela má označení 230/2015 a její účinnost je od 1.prosince 2015.

Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb. po novele č. 103/2015 Sb.

10. 06. 2015

V sekci Informace pro členy je vloženo úplné pracovní znění zákona č. 406/2000 Sb. po jeho poslední novele.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů

05. 05. 2015

V pondělí 4.května 2015 byla uveřejněna novela zákona č. 406/2000 Sb. ve Sbírce zákonů.