Aktuality

MPO zveřejnilo aktualizované nejčastější otázky ohledně IV. výzvy programu Úspory energie OPPIK

19. 10. 2018

Odpovědi na otázky jsou užitečné při zpracování energetických posudků a žádostí o podporu v rámci této výzvy.

AEA-ES, z.s., je odborným partnerem konference PRO-ENERGY CON 2018

17. 10. 2018

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 se koná v hotelu "Kurdějov" v Kurdějově u Hustopečí tradiční konference PRO-ENERGY CON 2018.

Nové výzvy v programu OP PIK

09. 07. 2018

MPO ČR v současné době vyhlašuje nové výzvy v programu OP PIK v oblasti úspor energie.

Členové Správní rady AEA-ES, z.s., se sešli se zástupci energetických specialistů nad některými aktuálními problémy

06. 03. 2018

V pátek 2.března 2018 se v prostorách AEA-ES, z.s., sešli Ing. Miroslav Mareš - předseda Správní rady, a Ing. Vlastimil Brada, CSc. - člen Správní rady, se zástupci skupiny energetických specialistů Ing. Jindřichem Živným a Ing. Evou Rottovou, kteří zastupovali skupinu dalších cca deseti energetických specialistů.

Metodická pomůcka na webu Ministerstva životního prostředí

19. 12. 2017

Metodická pomůcka k hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze SZTE nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem.

Tisková zpráva MPO k programu EFEKT 2018

01. 11. 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tiskovou zprávu, která se týká programu EFEKT pro rok 2018:

Tisková zpráva MPO k III.výzvě programu Úspory energie v rámci OP PIK

13. 10. 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tiskovou zprávu, která se týká dalšího pokračování této části programu:

Hlavní otázky v oblasti posuzování ekonomické přijatelnosti zdrojů tepla, příp. žádostí o odpojovaní od SZT

01. 09. 2017

Ing.Mareš publikoval v časopise Pro-Energy článek na téma "Hlavní otázky v oblasti posuzování ekonomické přijatelnosti zdrojů tepla, případně žádosti o odpojování od SZT".

Společné stanovisko MPO a SEI k budovám s téměř nulovou spotřebou energie

22. 08. 2017

Také na naší konferenci v červnu 2017 zazněla problematika rozdílného pojetí mezi zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 78/2013 Sb. v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energií, a z toho vyplývající problémy v každodenní praxi energtických specialistů.

Spolupráce s Hospodářskou komorou hl.m. Prahy

22. 08. 2017

AEA-ES, z.s., se dohodla s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy na uspořádání celkem 6 odborných seminářů v průběhu druhého pololetí 2017.

Ohlédnutí za úspěšnou 13. celostátní konferencí energetických specialistů

19. 06. 2017

Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla v pořadí již 13. konference Asociace energetických auditorů - energetických specialistů.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla vládou schválena

07. 04. 2017

Návrh novely zákona byl schválen vládou na jejím zasedání dne 29. března 2017.

Novela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií je dnes na programu jednání vlády

29. 03. 2017

Po připomínkovém řízení dnes bude návrh novely zákona projednán na zasedání vlády.

Seminář

Seminář "Požadavky a specifika zpracování energetických posudků projektů podporovaných aktivit v rámci Výzvy II programu OP PIK" byl velice úspěšný

13. 01. 2017

Dne 11.1.2017 jsme uskutečnili seminář objasňující problematiku Výzvy II Programu OP PIK - Úspory energie. Podrobnosti výzvy detailně vysvětlil Ing. Miroslav Honzík, Ph.D.; Ing. Mareš  a doc. Povýšil, CSc., se zabývali jednotlivými podporovanými aktivitami ve vztahu k energetickým posudkům.

Změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií jde do mezirezortního připomínkového řízení

11. 01. 2017

Koncem roku 2016 byly dokončeny práce na změně zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva II programu podpory Úspory energie byla vyhlášena

07. 12. 2016

28.listopadu 2016 byla vyhlášena Výzva II programu podpory Úspory energie. Žádosti se budou přijímat v období od 15.12.2016 do 30.3.2018. Cílem programu a Výzvy II je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Úplné znění vyhlášky č. 480/2012 Sb. po novele č. 309/2016 Sb. je k dispozici v členské sekci

04. 10. 2016

Pro členy AEA-ES, z.s. je připraven soubor ke stažení v sekci Informace pro členy.

Novela vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku byla uveřejněna ve Sbírce zákonů !

26. 09. 2016

Vyhláška č. 309/2016 Sb. novelizuje vyhlášku č. 480/ 2012 Sb.

Valná hromada - volba orgánů Asociace

18. 06. 2016

AEA-ES, z.s., si zvolila nové statutární orgány.

Valná hromada - změna názvu Asociace

17. 06. 2016

Na Valné hromadě 15. června 2016 bylo rozhodnuto o provedení změny v názvu AEA.