Tisková zpráva MPO k programu EFEKT 2018

01.11.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tiskovou zprávu, která se týká programu EFEKT pro rok 2018:

"Program EFEKT je vyhlašován každoročně již od roku 2008 a v roce 2017 doznal podstatných změn. Velkou změnou bylo nové znění textu programu, který platí pro pětileté období 2017-2021 s tím, že rozpočet na toto období by měl být v objemu 750 mil. Kč. Ke znění programu začaly být pro rok 2017 vyhlašovány samostatné výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu, a tak tomu bude i pro další období.

Pro rok 2017 byla vyhlášena většina samostatných výzev na konci roku 2016 s tím, že hlavní termín pro podání žádostí o dotaci pro jednotlivé výzvy byl, jak bylo z předchozích let běžné, na konci února 2017.

Pro rok 2018 došlo k naprosto zásadní změně v termínech. Vyhlášení téměř všech samostatných výzev v rámci jednotlivých aktivit je provedeno 10. října 2017 s tím, že žádosti o dotace je nutné pro rok 2018 podat nejpozději do 15. prosince 2017!!!

Tato změna je vzhledem ke dřívějším termínům velmi zásadní, proto je třeba jí věnovat ze strany potenciálních žadatelů o dotaci velkou pozornost. Termín byl posunut z důvodu hladší administrace a zejména z důvodu realizace projektů, které získají dotaci, kdy jen na realizaci a vyúčtování čas pouze do konce příslušného kalendářního roku, což se posunem termínu podstatně prodlouží ve prospěch žadatele o dotaci. ..."

Celý text na stránkách MPO.

Text programu EFEKT.

Odkaz do programu EFEKT.