Vzdělávací akce

Webinář č. 172 – „Podrobnosti nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a systému klimatizace - 1. etapa" - 3 kredity detail
Webinář č. 173 „Workshop - Podrobnosti nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a systému klimatizace. Praktické příklady - 2. etapa“ - 3 kredity detail
Webinář č. 183 – „Silniční, železniční a hromadná doprava v energetickém auditu"- 3 kredity detail
Webinář č. 182 – „Workshop - Problematika měření dle nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu“ detail
Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR. - (listopad-prosinec 2021) VOLNÁ MÍSTA detail
Webinář č. 196 – „Identifikace a vyhodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti v energetických auditech dle nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu“ - 3 kredity detail
Webinář č. 184 – „Sdílení praktických zkušeností z kontrol SEI a ze žádostí o dotační programy“ - 3 kredity detail
Webinář č. 177 – „Podrobnosti nové vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov - 1. etapa" - 3 kredity detail
Webinář č. 178 - "Workshop - Podrobnosti nové vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náronosti budov. Praktické příklady. - 2. etapa" - 3 kredity detail
Webinář č. 180 - "Energetičtí specialisté si osvojují legislativu dle zákona č. 406/2000 Sb. - 17.konference AEA-ES, z.s." - 3 kredity detail
Webinář č. 181 - "Workshop - Praktické zkušenosti ze zpracování EA, EP, PENB a kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace - 2. etapa" - 3 kredity detail

Přehled všech pořádaných akcí