Vzdělávací akce

Webinář č. 200 (3.2. 2022) - "Workshop - Energetický posudek - Tvorba energetického posudku podle § 9a, odst.1, písm. d) - 2. etapa" detail
Webinář č. 201 (10.2. 2022) - "Workshop - Energetický posudek - Tvorba energetického posudku podle § 9a, odst.1, písm. e) - 3. etapa" detail
Webinář č. 202 (17.2. 2022) - "Workshop - Energetický posudek - Tvorba energetického posudku podle § 9a, odst.2, písm. a) - 4. etapa" detail
Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR. (únor - březen 2022) detail
Webinář č. 180 (9.3. 2022) - "Energetičtí specialisté si osvojují legislativu dle zákona č. 406/2000 Sb. - 17.konference AEA-ES, z.s." - 3 kredity detail
Webinář č. 181 (10.3. 2022) - "Workshop - Praktické zkušenosti ze zpracování EA, EP, PENB a kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace - 2. etapa" - 3 kredity detail
Webinář č. 206 (30.3. 2022) - "Podrobnosti nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a systému klimatizace - 1. etapa" detail
Webinář č. 207 (7.4. 2022) "Workshop - Tvorba protokolu o kontrole systému vytápění - 2. etapa" detail
Webinář č. 208 (14.4.2022) - „Workshop – Tvorba protokolu o kontrole systému klimatizace – 3. etapa“ detail
Webinář č. 203 (18.5.2022) - „Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu – 1. etapa“ detail
Webinář č. 204 (1.6. 2022) - „Workshop – Energetický audit – Tvorba energetického auditu průmyslového podniku – 2.etapa“ detail
Webinář č. 205 (9.6. 2022) - „Workshop – Energetický audit – Tvorba energetického auditu podle §9, odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií – 3. etapa“ detail
Webinář č. 209 (14.9. 2022) „ Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov – 1. etapa“ - ohodnocen 3 kredity detail
Wbinář č. 210 (27.9. 2022) - "Workshop – Průkaz energetické náročnosti budov – Tvorba PENB nové bytové budovy – 2. etapa“ - ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 211 (6.10. 2022) - "Workshop – Průkaz energetické náročnosti budov – Tvorba PENB nové průmyslové haly – 3. etapa“ - ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 212 (13.10. 2022) "Workshop – Průkaz energetické náročnosti budov – Tvorba PENB pro potřeby prodeje nebo pronájmu 4. etapa“ detail
Webinář č. 213 (10.11. 2022) "Workshop – Sysrém EnMS podle ČSN EN ISO 50001:2019 – Případová studie přezkoumání spotřeby energie a stanovení výchozího stavu organizace podle čl. 6.3 a 6.5“ ohodnocen 3 kredity detail

Přehled všech pořádaných akcí