Vzdělávací akce

Webinář č. 341 (12.10. 2023) - "Workshop - PENB - hodnocení budov v hodinovém režimu - příklady" - 3 kredity detail
Webinář č. 269 (9.11. 2023) "Zavedení systému EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 - základní přístupové kroky" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 338 (20.12.2023) -"Workshop - Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie" - 3 kredity detail
Webinář č. 260 (14.2. 2024) "Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - 1. etapa"ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 261 (28.2. 2024) "Workshop - Tvorba energetického auditu průmyslového podniku - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 258 (13.3. 2024) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických auditů" ohodnocen 3 kredity detail
Osmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR (březen - duben 2024) detail
Webinář č. 336 (28.3.2024) "Workshop - Využití tepelných čerpadel v průmyslu - nové technologie v oblasti tepelných čerpadel"- 3 kredity detail
Webinář č. 263 (11.4. 2024) "Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 264 (18.4. 2024) "Workshop - Příklady zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 349 (23.4.2024) - "Workshop - Energetické audity - řešení energeticky náročných energetických hospodářství" - 3 kredity detail
Webinář č. 265 (16.5. 2024) "Automatizační a řídící systémy v budovách (podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 253 (5.6. 2024) "Workshop - Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Praktické příklady PENB" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 346 (19.6.2024) - "Workshop - Kontrola systému vytápění a kontrola systému klimatizace - zkušenosti a příklady" - 3 kredity detail
Webinář č.259 (25.9. 2024) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických posudků" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 348 (8.10.2024) - "Workshop - Nabídky pro nejčastější případy alternativních investic dle podmínek OP TAK - úspory energie - Výzva 1" - 3 kredity detail
Webinář č. 347 (23.10.2024) - "Workshop - Výpočet způsobilých nákladů ve specifických případech" - 3 kredity detail

Přehled všech pořádaných akcí