Vzdělávací akce

Webinář č. 346 (19.6.2024) - "Workshop - Kontrola systému vytápění a kontrola systému klimatizace - zkušenosti a příklady" - 3 kredity detail
Webinář č.259 (25.9. 2024) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických posudků" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 348 (8.10.2024) - "Workshop - Nabídky pro nejčastější případy alternativních investic dle podmínek OP TAK - úspory energie - Výzva 1" - 3 kredity detail
Webinář č. 382 (16.10.2024) "Workshop - Energetičtí specialisté v roce 2024"- 3 kredity detail
Webinář č. 383 (17.10.2024) "Workshop - Energetičtí specialisté v roce 2024"- 3 kredity detail
Webinář č. 347 (23.10.2024) - "Workshop - Výpočet způsobilých nákladů ve specifických případech" - 3 kredity detail
Webinář č. 265 (6.11.2024) "Automatizační a řídící systémy v budovách (podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 253 (14.11.2024) "Workshop - Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Praktické příklady PENB" ohodnocen 3 kredity detail
Osmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR detail
Webinář č. 381 (6.3. 2025) "Podrobnosti změny vyhlášky č.193/2007 Sb. o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu"- 3 kredity detail

Přehled všech pořádaných akcí