Vzdělávací akce

Webinář č. 208 (30.11.2022) - „Workshop – Tvorba protokolu o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání – 2. etapa“- ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 267 (7.12.2022) „Tvorba energetického posudku pro potřeby OP TAK – úspory energie, 1. Výzva“ - 3 kredity detail
Webinář č. 250 (25.1. 2023) "Podrobnosti vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 251 (2.2. 2023) "Workshop - Tvorba energetických posudků podle § 9a, odst.1, - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 252 (9.2. 2023) "Workshop - Tvorba energetických posudků podle §9a odst.2, - 3. etapa" ohodnocen 3. kredity detail
Webinář č. 268 (16.2.2023) "Rozbor a podrobnosti navržených energeticky úsporných opatření NEO" ohodnocen 3 kredity detail
Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR. (únor - březen 2023) detail
Webinář č.255 (01.03. 2023) "Sdílení praktických zkušeností z energetických posudků pro potřeby žádosti o poskytnutí dotace z jednotlivých dotačních programů" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č.259 (8.3. 2023) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických posudků" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 266 (14.3.2023) "Podrobnosti energetického posudku dle vyhlášky č.141/2021 Sb. pro potřeby Modernizačního fondu "- 3. kredity detail
Webinář č. 256 (29.3. 2023) "Energetičtí specialisté v roce 2022 - 18. konference AEA-ES, 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 257 (30.3. 2023) "Energetičtí specialisté v roce 2022 - 18. konference AEA-ES - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 260 (4.4. 2023) "Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - 1. etapa"ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 258 (12.4. 2023) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických auditů" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 261 (18.4. 2023) "Workshop - Tvorba energetického auditu průmyslového podniku - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 262 (26.4. 2023) "Workshop - Tvorba energetického auditu obchodní budovy a energetického auditu energetického hospodářství v majetku obce - 3. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 263 (10.5. 2023) "Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 264 (23.5. 2023) "Workshop - Příklady zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 271 (14.6. 2023) "Výběr navržených energeticky úsporných opatření NEO-Zateplení rodinných a bytových domů,výstavba pasivních domů,výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností,aplikace vnějšího stínění otvorových výpní" ohodnoce detail
Webinář č. 265 (13.9. 2023) "Automatizační a řídící systémy v budovách (podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 253 (12.10. 2023) "Workshop - Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Praktické příklady PENB" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 269 (9.11. 2023) "Zavedení systému EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 - základní přístupové kroky" ohodnocen 3 kredity detail

Přehled všech pořádaných akcí