Vzdělávací akce

Webinář č. 210 (27.9. 2022) - "Workshop – Průkaz energetické náročnosti budov – Tvorba PENB nové bytové budovy – 2. etapa“ ohodnocen 3 kredity detail
Webinář AEA-ES, z.s.(3.10.2022) "Podrobnosti energetického posudku dle vyhlášky č.141/2021 Sb. pro potřeby Modernizačního fondu " detail
Webinář č. 211 (6.10. 2022) - "Workshop – Průkaz energetické náročnosti budov – Tvorba PENB nové průmyslové haly – 3. etapa“ ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 212 (13.10. 2022) "Workshop – Průkaz energetické náročnosti budov – Tvorba PENB pro potřeby prodeje nebo pronájmu 4. etapa“. ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 254 (18.10.2022) "Podrobnosti nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 208 (19.10.2022) - „Workshop – Tvorba protokolu o kontrole systému klimatizace – 3. etapa“ detail
Webinář č. 266(26.10.2022) "Podrobnosti činností mobilního energetického konzultačního a informačního střediska (dle Národního plánu obnovy-komponenta 2.5.3) ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 213 (10.11. 2022) "Workshop – Systém EnMS podle ČSN EN ISO 50001:2019 – Případová studie přezkoumání spotřeby energie a stanovení výchozího stavu organizace podle čl. 6.3 a 6.5“ ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 270 (15.11.2022) "Výběr navržených energeticky úsporných opatření NEO - Instalace obnovitelného zdroje, instalace řízeného větrání s rekuperací, výměna zdroje", ohodnocen 3 kredity detail
Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR. (listopad-prosinec 2022) detail
Webinář č. 267(7.12.2022) – „Návrh energeticky úsporných opatření ("NEO" dle národního plánu obnovy-komponenta 2.5.3.)"ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 250 (25.1. 2023) "Podrobnosti vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 251 (2.2. 2023) "Workshop - Tvorba energetických posudků podle § 9a, odst.1, - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 252 (9.2. 2023) "Workshop - Tvorba energetických posudků podle §9a odst.2, - 3. etapa" ohodnocen 3. kredity detail
Webinář č. 268 (16.2.2023) "Rozbor a podrobnosti navržených energeticky úsporných opatření NEO" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č.255 (01.03. 2023) "Sdílení praktických zkušeností z energetických posudků pro potřeby žádosti o poskytnutí dotace z jednotlivých dotačních programů" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č.259 (8.3. 2023) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických posudků" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 256 (29.3. 2023) "Energetičtí specialisté v roce 2022 - 18. konference AEA-ES, 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 257 (30.3. 2023) "Energetičtí specialisté v roce 2022 - 18. konference AEA-ES - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 260 (4.4. 2023) "Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - 1. etapa"ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 258 (12.4. 2023) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických auditů" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 261 (18.4. 2023) "Workshop - Tvorba energetického auditu průmyslového podniku - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 262 (26.4. 2023) "Workshop - Tvorba energetického auditu obchodní budovy a energetického auditu energetického hospodářství v majetku obce - 3. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 263 (10.5. 2023) "Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 264 (23.5. 2023) "Workshop - Příklady zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 271 (14.6. 2023) "Výběr navržených energeticky úsporných opatření NEO-Zateplení rodinných a bytových domů,výstavba pasivních domů,výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností,aplikace vnějšího stínění otvorových výpní" ohodnoce detail
Webinář č. 265 (13.9. 2023) "Automatizační a řídící systémy v budovách (podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 253 (12.10. 2023) "Workshop - Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Praktické příklady PENB" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 269 (9.11. 2023) "Zavedení systému EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 - základní přístupové kroky" ohodnocen 3 kredity detail

Přehled všech pořádaných akcí