Vzdělávací akce

Webinář č. 336 (28.3.2024) "Workshop - Využití tepelných čerpadel v průmyslu - nové technologie v oblasti tepelných čerpadel"- 3 kredity detail
Webinář č. 260 (11.4.2024) "Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - 1. etapa"ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 261 (18.4.2024) "Workshop - Tvorba energetického auditu průmyslového podniku - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 349 (23.4.2024) - "Workshop - Energetické audity - řešení energeticky náročných energetických hospodářství" - 3 kredity detail
Webinář č. 379 (16.5.2024) "Workshop - Podrobnosti nových výzev v rámci programu OPTAK - zejména Výzva II - úspory energie"- 3 kredity detail
Webinář č. 381 (29.5. 2024) "Podrobnosti změny vyhlášky č.193/2007 Sb. o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu"- 3 kredity detail
Webinář č. 253 (5.6. 2024) "Workshop - Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Praktické příklady PENB" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 346 (19.6.2024) - "Workshop - Kontrola systému vytápění a kontrola systému klimatizace - zkušenosti a příklady" - 3 kredity detail
Webinář č. 380 (19.9.2024) "Podrobnosti nové vyhlášky (dnes vyhláška č. 194/2007 Sb,) o pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody"- 3 kredity detail
Webinář č.259 (25.9. 2024) "Aplikace závazných norem (ČSN) při zpracování energetických posudků" ohodnocen 3 kredity detail
Webinář č. 348 (8.10.2024) - "Workshop - Nabídky pro nejčastější případy alternativních investic dle podmínek OP TAK - úspory energie - Výzva 1" - 3 kredity detail
Webinář č. 382 (16.10.2024) "Workshop - Energetičtí specialisté v roce 2024"- 3 kredity detail
Webinář č. 383 (17.10.2024) "Workshop - Energetičtí specialisté v roce 2024"- 3 kredity detail
Webinář č. 347 (23.10.2024) - "Workshop - Výpočet způsobilých nákladů ve specifických případech" - 3 kredity detail
Webinář č. 265 (6.11.2024) "Automatizační a řídící systémy v budovách (podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií" ohodnocen 3 kredity detail
Osmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR detail

Přehled všech pořádaných akcí