Vzdělávací akce

Jednodenní seminář - Nová legislativa v energetickém hodnocení budov (změna vyhlášky č. 78/2013 Sb. a jiné) detail

Přehled všech pořádaných akcí