ČSN a TNI

TNI 730329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

 

TNI 730330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

 

TNI 730331
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet

 

ČSN 730540 -1
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

 

ČSN 730540 -2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

 

ČSN 730540 -3
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

 

ČSN 730540 -4
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

 

ČSN 060320
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

 

ČSN 070305
Hodnocení kotlových ztrát

 

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

 

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

 

ČSN EN 12170
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

 

ČSN EN 12171
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

 

ČSN EN 12454-1
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

 

ČSN EN 12665
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

 

ČSN EN 12831
Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

 

ČSN EN 15193
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

 

ČSN EN 15241
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách

 

ČSN EN 15242
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace

 

ČSN EN 15243
Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

 

EN 15217
Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov

 

ČSN EN 15316-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky

 

ČSN EN 15316-2-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění

 

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)

 

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody

 

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava

 

ČSN EN 15316-4-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla k vytápění, kotle

 

ČSN EN 15316-4-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla

 

ČSN EN 15316-4-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy

 

ČSN EN 15316-4-4
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy

 

ČSN EN 15316-4-5
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu

 

ČSN EN 15316-4-6
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy

 

ČSN EN 15316-4-7
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy

 

ČSN EN 15316-4-8
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění

 

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách

 

ČSN EN 15665
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

 

.
Odkaz / informace pro placený přístup do norem:

http://www.unmz.cz/urad/pristup-k-csn-v-roce-2009