Valná hromada

Valná hromada Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., se konala v roce 2021 per rollam. Informace obdrželi všichni členové na svůj registrovaný e-mail.

Usnesení Valné hromady AEA-ES, z.s., 2021 bylo návazně doplněno do složky Dokumenty z jednání.


Dokumenty z jednání