Valná hromada

Valná hromada Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., se uskuteční ve středu 13. června 2018 od 14.00 hodin
v Kongresovém sále ČVUT, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6. Pozvánku s programem a přihlášku obdrželi všichni členové na svůj registrovaný e-mail; také byly k dispozici v členské sekci.

Usnesení Valné hromady AEA-ES, z.s., 2018 bude návazně doplněno do složky Dokumenty z jednání.


Dokumenty z jednání