Členské poplatky

Výše příspěvků členů AEA-ES, z.s.

Individuální člen AEA-ES

individuální člen AEA-ES roční příspěvek
3 150,- Kč

Kolektivní člen AEA-ES

kolektivní člen AEA-ES s počtem zaměstnanců v profesi energetického poradenství roční příspěvek
1 3 150,- Kč
do 10 9 000,- Kč
do 25 13 000,- Kč
do 50 25 000,- Kč
nad 50 30 000,- Kč

...

Úprava výše členských příspěvků se provádí na základě doporučení Správní rady a schválení Valnou hromadou.