Členské poplatky

Výše příspěvků členů AEA-ES, z.s.

Individuální člen AEA-ES

individuální člen AEA-ES roční příspěvek
2 800,- Kč

Kolektivní člen AEA-ES

kolektivní člen AEA-ES s počtem zaměstnanců v profesi energetického poradenství roční příspěvek
1 2 800,- Kč
do 10 8 000,- Kč
do 25 12 000,- Kč
do 50 20 000,- Kč
nad 50 25 000,- Kč

...

Úprava výše členských příspěvků se provádí na základě doporučení Správní rady a schválení Valnou hromadou.