Přehled všech pořádaných akcí

Zakázkové semináře

Možnost přípravy zakázkových seminářů na zadané téma.

Konference AEA-ES

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů pořádá každý rok celostátní specializovanou konferenci.

Jednorázové semináře

Nepravidelně se konající semináře na aktuální témata.

Vzdělávací kurz pro absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.

Cílem dvoudenního kurzu je připravit energetické specialisty, ještě před absolvováním procesu průběžného vzdělávání podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., k vykonání písemného testu v rozsahu podle § 10a) odst. 2, písm. c).

Vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR

Sedmidenní kurz má za cíl připravit zájemce ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí MPO. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů s oprávněním vypracovávat energetické audity a otevřít si cestu k získání dalších oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. 

Přípravný kurz pro odborné zkoušky energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.

Cílem dvoudenního kurzu je připravit žadatele, budoucího energetického specialistu, ještě před absolvováním odborné zkoušky podle §10 zákona č. 406/2000 Sb., k vykonání písemné i ústní části, kterou uchazeč vykoná před zkušební komisí podle §10a odst.1, písm.a) a b).