Přehled všech pořádaných akcí

Zakázkové semináře

Možnost přípravy zakázkových seminářů na zadané téma.

Konference AEA-ES

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů pořádá každý rok celostátní specializovanou konferenci.

Jednorázové semináře

Nepravidelně se konající semináře na aktuální témata.

Vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR

Osmidenní kurz má za cíl připravit zájemce ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí MPO. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů s oprávněním vypracovávat energetické audity a otevřít si cestu k získání dalších oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb.