Konference AEA-ES

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů pořádá každý rok celostátní specializovanou konferenci.

V roce 2016 se konal již její 12.ročník. Konference je vždy dvoudenní. V posledních ročnících jsme se například věnovali těmto tématům:

Rok 2013
„Nové cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2020“

Motto konference: „Novelou zákona č. 406/2000 Sb. změny v požadavcích na zvyšování účinnosti užití energie a v legislativě nekončí…!“

 • První zkušenosti z aplikace zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, platného od roku 2013,
 • Cíle energetické účinnosti v ČR do roku 2020,
 • Energetické audity a systémy hospodaření s energií,
 • Systémy povinného zvyšování energetické účinnosti v ČR,
 • Další opatření na podporu energetické účinnosti.

Rok 2014
„Nejlepší praxe (best practice) v činnosti energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb.“

Motto konference: „Kvalitu energetického specialisty, konzultanta nebo manažera určuje stupeň poznání“

 • Nejlepší praxe při zpracování energetických dokumentů, novinky v oblasti hospodaření s energií.
 • Energetické zdroje.
 • Výstavba nízkoenergetických a pasivních budov.
 • Moderní osvětlovací soustavy.

Rok 2015
„Trvalá dynamika změn je stálou výzvou pro energetické specialisty“

Motto konference: „Je důležitější číslo oprávnění nebo erudovanost energetického specialisty?“

 • Aktuální stav na trhu energetických specialistů
 • Nedostatky zpracovávaných dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Teorie versus praxe

Rok 2016
"Odpovědnost a klíčová úloha energetických specialistů, nejen v programech úspor energie OP PIK a OPŽP"

Motto konference:
Opravdu plníme zákonné povinnosti při zpracování energetických dokumentů?
Proč tolik energetických dokumentů nevyhoví při kontrolách SEI a v dotačních programech OP PIK, OPŽP a dalších?
Proč energetický specialista svým neprofesionálním přístupem připraví žadatele o dotaci a proč je žadatel rukojmím energetického specialisty?
A zachrání naše nedostatky pojištění?

 • Vliv změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií platné od 1.7.2015
 • Nejednoznačnost některých ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Zkušenosti z dosud podaných žádostí v programech OP PIK a OPŽP
 • ČSN EN ISO 50001 a zákon č. 406/2000 Sb.
 • Progresivní návrhy k dosažení úspor a zvýšení účinnosti užití energie

 

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.