Aktuality

Stanovisko Správní rady AEA, z.s., ve věci žádostí o kotlíkové dotace

25. 03. 2016

Správní rada projednala průběh zpracování dosavadních požadavků na stanovisko energetického specialisty (bez čísla osvědčení) ve věci žádostí o kotlíkové dotace v jednotlivých krajích v rámci Prioritní osy 2 OP ŽP 2014-2020, specifického cíle 2.1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Seminář o energetickém auditu a energetických posudcích byl velmi úspěšný

26. 10. 2015

Ve dnech 20. a 21. října 2015 jsme uspořádali seminář pod názvem "Nová vyhláška o energetických auditech a energetických posudcích a její dopad do praxe ES - případové studie".

Novela vyhlášky č. 118/2013 Sb. a nařízení vlády č. 232/2015 Sb. byly uveřejněny ve Sbírce zákonů

15. 09. 2015

Vyhláška č. 234/2015 Sb. novelizuje vyhlášku č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech. Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. je o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.

Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov byla dnes uveřejněna ve Sbírce zákonů

11. 09. 2015

Novela má označení 230/2015 a její účinnost je od 1.prosince 2015.

Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb. po novele č. 103/2015 Sb.

10. 06. 2015

V sekci Informace pro členy je vloženo úplné pracovní znění zákona č. 406/2000 Sb. po jeho poslední novele.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů

05. 05. 2015

V pondělí 4.května 2015 byla uveřejněna novela zákona č. 406/2000 Sb. ve Sbírce zákonů.

Očekávaná novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

07. 11. 2014

V pátek 7. listopadu 2014 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna novela vyhlášky č. 194/2007 Sb.

Úpravy v pojištění energetických specialistů - členů AEA

24. 06. 2014

V sekci Asociace / Informace pro členy jsou umístěny nové informace k pojištění energetických specialistů - členů AEA, které platí od 1.června 2014.

Informace o 10. konferenci Asociace energetických auditorů

Informace o 10. konferenci Asociace energetických auditorů

24. 06. 2014

Ve dnech 10. a 11. června 2014 se uskutečnila v pořadí již 10. výroční celostátní konference Asociace energetických auditorů, která se tradičně konala v kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze.

Ing.Mareš, předseda Správní rady AEA, odpověděl na otázky Karla Kvapila, redaktora "Práva"

10. 02. 2014

Ing.Mareš, předseda Správní rady AEA, odpověděl na otázky Karla Kvapila, redaktora "Práva".

Tématem byly průkazy energetické náročnosti budov.

Změna zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie

03. 10. 2013

Dne 2.října 2013 byl ve Sbírce zákonů vydán zákon č. 310/2013 Sb.

Je spuštěno elektronické přihlašování na akce pořádané AEA. Všechny důležité informace naleznete zde a v sekci Vzdělávací akce

15. 09. 2013

Všechny vzdělávací akce, kurzy, semináře nebo konferenci, pořádané Asociací energetických auditorů, naleznete vždy na webových stránkách v sekci Vzdělávací akce.

Pojištění energetických specialistů - členů AEA

05. 09. 2013

V sekci Informace pro členy jsou umístěny všechny potřebné informace a přihlášky k pojištění energetických specialistů - členů AEA, které platí od 1.června 2013.

Na webu je otevřena možnost elektronické přihlášky do AEA, registrace do Katalogu členů a úpravy již zapsaných nebo zveřejňovaných údajů - INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ.

04. 09. 2013

Při používání, prosím, dodržujte zásady, které najdete v informačních pokynech podle požadovaného úkonu.

Předseda AEA odpovídal na otázky magazínu PRO-ENERGY k průkazům energetické náročnosti budov

03. 09. 2013

Ing. Miroslav Mareš, předseda Asociace energetických auditorů, odpověděl na otázky magazínu PRO-ENERGY.

Byly uveřejněny vyhlášky o kontrole klimatizací a kontrole kotlů a rozvodů

15. 07. 2013

12.července byly ve Sbírce zákonů publikovány vyhlášky č. 193/2013 Sb. a č. 194/2013 Sb.

Asociace energetických auditorů zvolila na další tři roky statutární orgány

Asociace energetických auditorů zvolila na další tři roky statutární orgány

25. 06. 2013

Dne 12.června 2013 se konala řádná Valná hromada Asociace energetických auditorů, která zhodnotila činnost v období od června 2012, a také činnost za celé volební období od roku 2010. Valná hromada rovněž volila pro období 2013 - 2016 členy Správní rady a členy Dozorčí rady.

Informace o 9. konferenci Asociace energetických auditorů

Informace o 9. konferenci Asociace energetických auditorů

24. 06. 2013

Ve dnech 11. a 12.června 2013 proběhla v pořadí již 9. celostátní konference Asociace energetických auditorů, která se konala, stejně jako po každé, v kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT.

Byla uveřejněna vyhláška o energetických specialistech

17. 05. 2013

16.května byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech.

Spuštění nových webových stránek Asociace energetických auditorů

17. 05. 2013

Asociace energetických auditorů provedla zásadní změnu koncepce své prezentace veřejnosti  a dne 16.května 2013  zprovoznila  své nové webové stránky, které současně zvyšují komfort pro členy AEA.