Vzdělávací akce

Dvoudenní vzdělávací kurz pro absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb. detail
Sedmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR. detail

Přehled všech pořádaných akcí