Prezentace členů AEA v katalogu

Prezentace členů AEA
v katalogu

Více informací

Aktuální přehled platné energetické legislativy

Aktuální přehled platné
energetické legislativy

Více informací

Vzdělávací akce
Odborné semináře,
přípravné kurzy.
Přehled akcí Přehled akcí

Asociace energetických auditorů, z.s. (AEA, z.s.) je sdružení fyzických a právnických osob v České republice, které spojuje oprávněné osoby - energetické specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, konkrétně vypracování energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, provádění kontrol účinnosti kotlů a tepelných rozvodů, a provádění kontrol klimatizačních systémů.

Asociace byla založena v roce 1997, a přestože je sdružením umožňující členství všem energetickým specialistům, zapsaným v seznamu vedeném MPO, ponechala si, na základě rozhodnutí Valné hromady v roce 2012, původní, tradiční název ve tvaru „Asociace energetických auditorů“.

Hlavními aktivitami AEA, z.s., jsou:

  • Ochrana zájmů energetických specialistů,
  • Spolupráce při tvorbě zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcích předpisů,
  • Vzdělávání uchazečů o získání oprávnění energetického specialisty v jednotlivých oblastech,
  • Odborné vzdělávání energetických specialistů,
  • Poradenství v oblasti kvality dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty,
  • Osvětová činnost v oblasti hospodaření s energií,
  • Poradenství vlastníkům budov a energetických hospodářství při naplňování povinností podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,
  • Poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.
Energetické dokumenty