Kontrola klimatizačních systémů

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje:

a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
c) hodnocení údržby klimatizačního systému,
d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému,
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

Metodický postup kontroly klimatizačního systému

Metodický postup kontroly klimatizačního systému

Obsah zprávy o kontrole klimatizačního systému

Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje:
a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
c) hodnocení klimatizačního systému,
d) údaje o energetickém specialistovi,
e) datum provedení kontroly,
f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.