Kontrola kotlů a rozvodů tepla

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje:

a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,
c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; 
e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie;
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

Metodický postup kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Metodický postup kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Obsah zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, obsahuje:

a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,
b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,
d) údaje o energetickém specialistovi,
e) datum kontroly,
f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, obsahuje:

a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie,
b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie,
d) údaje o osobě, která provedla kontrolu,
e) datum kontroly,
f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole.