Společné stanovisko MPO a SEI k budovám s téměř nulovou spotřebou energie

22.08.2017

Také na naší konferenci v červnu 2017 zazněla problematika rozdílného pojetí mezi zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 78/2013 Sb. v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energií, a z toho vyplývající problémy v každodenní praxi energtických specialistů.

V období letních měsíců vydali MPO a SEI společné stanovisko, ve kterém konstatují existující rozdíly, z nich vyplývající právní nejistotu i odlišný právní názor kontrolního orgánu. V přiloženém souboru naleznete aktuální společný právní názor obou institucí.