Tisková zpráva MPO k III.výzvě programu Úspory energie v rámci OP PIK

13.10.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tiskovou zprávu, která se týká dalšího pokračování této části programu:

"Dne 31.8.2017 byla ze strany Evropské komise definitivně schválena revize Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která obsahovala i navýšení podílu finanční alokace pro velké podniky (VP).

U programu ÚSPORY ENERGIE to konkrétně znamená navýšení podílu finanční alokace z 20 % na 60 % pro velké podniky. Tato změna v žádném případě neznamená omezení získání dotace pro malé a střední podniky, protože dotačních prostředků je zatím v programu na energeticky úsporné projekty dostatek.  I s ohledem na potřebu zohlednit tuto pozitivní změnu v podobě navýšení podílu pro VP přistoupilo MPO u II. výzvy programu Úspory energie k ukončení příjmu žádostí ke dni 31.10.2017. Současně MPO zaslalo ke schválení model hodnocení a kritérií pro hodnocení a výběr projektů MV OPPIK formou per rollam tak, aby mohla být III. výzva vyhlášena již k 1. 11.2017 (s navýšeným podílem finanční alokace pro velké podniky), a tím tak bude zachován kontinuální sběr žádostí původní výzvy a současně nedojde k narušení stabilních dotačních podmínek pro potencionální žadatele. Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů byl v návrhu zaslaném na MV OPPIK zachován dle II. výzvy Úspory energie. Plánovaný příjem žádostí bude zahájen od 1.11. 2017 a ukončen bude ke dni 30.4.2018."

Text na stránkách MPO.