Hlavní otázky v oblasti posuzování ekonomické přijatelnosti zdrojů tepla, příp. žádostí o odpojovaní od SZT

01.09.2017

Ing.Mareš publikoval v časopise Pro-Energy článek na téma "Hlavní otázky v oblasti posuzování ekonomické přijatelnosti zdrojů tepla, případně žádosti o odpojování od SZT".

V článku jsou objasněny klíčové problémové okruhy spojené s problematikou energetických posudků podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve vztahu k podmínkám územního řízení a stavebního povolení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Celý článek naleznete ZDE.