Seminář "Požadavky a specifika zpracování energetických posudků projektů podporovaných aktivit v rámci Výzvy II programu OP PIK" byl velice úspěšný

Seminář
13.01.2017

Dne 11.1.2017 jsme uskutečnili seminář objasňující problematiku Výzvy II Programu OP PIK - Úspory energie. Podrobnosti výzvy detailně vysvětlil Ing. Miroslav Honzík, Ph.D.; Ing. Mareš  a doc. Povýšil, CSc., se zabývali jednotlivými podporovanými aktivitami ve vztahu k energetickým posudkům.

Účastníci semináře přijímali přednášky velice aktivně a s celým programem vyslovili jednoznačnou spokojenost. Snad tedy AEA - ES, z.s., takto přispěl ke zvýšení kvality energetických posudků zpracovávaných v souvislosti se žádostmi o podporu v rámci programu OP PIK - Úspory energie - Výzva II.