Nové výzvy v programu OP PIK

09.07.2018

MPO ČR v současné době vyhlašuje nové výzvy v programu OP PIK v oblasti úspor energie.

Výzva III - Úspory energie v SZT - odkaz.

Výzva IV - Úspory energie - odkaz.

Výzva II - Úspory energie - energeticky efektivní budovy - odkaz.