Ohlédnutí za úspěšnou 13. celostátní konferencí energetických specialistů

19.06.2017

Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla v pořadí již 13. konference Asociace energetických auditorů - energetických specialistů.

Letos proběhla pod názvem

"Očekávané prostředí pro tvorbu energetických dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. v období do roku 2020"

Byla zaměřena především na energetické specialisty oprávněné podle zákona č. 406/2000 Sb. a další odborníky v energetice - energetické konzultanty, manažery a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Motto letošního ročníku konference bylo "Informace a návody pro každodenní praxi energetického specialisty".

Proto, kromě panelové diskuze, na konferenci zaznělo dalších 19 aktuálních přednášek v podání předních odborníků a specialistů. Součástí konference byla také prezentace produktů a řešení vystavujících a přednášejících společností. Na společenském setkání si Asociace také připomněla 20. výročí svého založení.