akce

Aktuální semináře, kurzy
a průběžné vzdělávání
energetických specialistů 2022

Více informací

Prezentace členů AEA v katalogu

Prezentace členů AEA-ES
v katalogu

Více informací

Vzdělávací akce
Odborné semináře,
přípravné kurzy.
Přehled akcí Přehled akcí

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. (AEA-ES, z.s.) je sdružení fyzických a právnických osob v České republice, které spojuje oprávněné osoby - energetické specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, konkrétně vypracování energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, provádění kontrol účinnosti kotlů a tepelných rozvodů, a provádění kontrol klimatizačních systémů.

Asociace byla založena v roce 1997, v době přípravy zákona o hospodaření energií a vzniku energetického auditu, proto si v části svého názvu stále zachovává původní tradiční tvar „Asociace energetických auditorů“.

Hlavními aktivitami AEA-ES, z.s., jsou:

  • Ochrana zájmů energetických specialistů,
  • Spolupráce při tvorbě zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcích předpisů,
  • Vzdělávání uchazečů o získání oprávnění energetického specialisty v jednotlivých oblastech,
  • Odborné vzdělávání energetických specialistů,
  • Poradenství v oblasti kvality dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty,
  • Osvětová činnost v oblasti hospodaření s energií,
  • Poradenství vlastníkům budov a energetických hospodářství při naplňování povinností podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,
  • Poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.
Energetické dokumenty