Předčasné ukončení programu OP TAK Úspory energie – Výzva I.

01.08.2023

V návaznosti na rozhodnutí MPO Vás informujeme, že bylo rozhodnuto o předčasném ukončení příjmu žádostí v rámci programu OP TAK  Úspory energie – Výzva I. a to ke dni 31.8. 2023 !!

Důvodem jsou významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení EU č. 651/2014).

Změnu této směrnice naleznete na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.167.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2023%3A167%3ATOC

Dále platí, že žadatelé, kteří hodlají podat žádost v rámci Výzvy I. musí postupovat tak, aby Řídící orgán mohl vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejpozději do 31.12. 2023 (veškeré podklady rozhodnutí musí být předány nejpozději do 30.11. 2023).

V následujícím období bude připravena nová výzva a vyhlášena bude pravděpodobně na přelomu roku 2023 / 2024.

Bližší podrobnosti k celé problematice naleznete na:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/predcasne-ukonceni-prijmu-zadosti-ve-vyzve-i--uspory-energie-a-vyzve-i--obnovitelne-zdroje-energie-_-vetrne-elektrarny-op-tak---275810/