Konference Praha - č. 34 - "Změny v činnostech energetického specialisty od roku 2020" - 5 kreditů

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání dvoudenní konferenci  „Změny v činnostech energetického specialisty od roku 2020“,

která se uskuteční ve dnech 20. - 21.10. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT - Kongresový sál, Thákurova 1.
Zahájení konference 20.10. 2020 od 9.00 hod.

Seminář-konference je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 34 a ohodnocen 5 kredity.

Seminář-konference bude jednoznačně orientována na problematiku související se změnou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií provedenou zákonem č. 3/2020 Sb., a související změny v oblasti prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Akce bude rozdělena do celkem 4.pracovních bloků:

  • 1. BLOK

Nová legislativa po novele zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů. V rámci tohoto bloku budou účastníci konference seznámeni s detaily změny zákona č. 406/2000 Sb., vyhláškou č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech, novou vyhláškou o energetickém auditu a energetickém posudku a změnou vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

  • 2. BLOK

Nové zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systému vytápění a kontrol systému klimatizace. V tomto bloku přednášející provedou objasnění nových principů nutných pro zpracování jednotlivých dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb.

  • 3. BLOK

Zásadní změny ve výpočtech pro hodnocení budov podle novely vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. V tomto bloku se přednášející budou koncentrovat výhradně na jednotlivé postupové kroky při zpracování průkazů energetické náročnosti budov.

  • 4. BLOK

Průběžné vzdělávání energetických specialistů. Zde budou účastníci seznámeni s novým principem průběžného vzdělávání energetických specialistů. Další přednášky budou zaměřeny na konkrétní problémové okruhy související s průběžným vzděláváním energetických specialistů, například nové výrobky v podmínkách ekodesignu pro zvýšení účinnosti užití energie, účinné systémy vytápění a chlazení, automatizované systémy řízení energetického hospodářství, systému vytápění a systému klimatizace.

Odborným garantem je Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, energetický specialista pro všechna oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb.).

Ing. Mareš se bude na konferenci orientovat na přednášky související s legislativními změnami a nové přístupy ke zpracování energetických auditů a energetických posudků.
Ing. Vlastimil Brada, CSc., místopředseda SR AEA-ES, energetický specialista. Jeho odpovědností bude zajištění přednášek v oblasti průběžného vzdělávání energetických specialistů.
Ing. Irena Svatošová, Ph.D., člen SR AEA-ES, energetický specialista pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, odborná asistentka na VŠB. Ing. Svatošová bude mít na starost problematiku průkazů energetické náročnosti budov a své přístupy bude koordinovat s Ing. Renatou Strakovou, členkou SR AEA-ES, energetickým specialistou pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, a Václavem Cihelkou, členem SR AEA-ES, energetickým specialistou.

Dalšími přednášejícími budou zástupci MPO, SEI, a odborníci z řad vysokých škol, zejména ČVUT - Fakulta stavební, a ČVUT - Fakulta strojního inženýrství.


Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování konference.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Počet uchazečů je limitován kapacitou sálu.
Cena zahrnuje účast pro jednu osobu, občerstvení v průběhu konference (coffee break, oběd, raut) a přístup k přednáškám v elektronické podobě po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

20.10.2020, 21.10.2020

Místo konání kurzu

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Vaše aktuální cena
5 650,00 Kč bez DPH
(6 836,50 vč. DPH)
Cena pro členy
4 500,00 Kč bez DPH
(5 445,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.