Kolektivní členové AEA

Přihlašuji se za kolektivního člena AEA.
Sděluji údaje do katalogu členů na webu AEA.
Sděluji údaje jen pro vnitřní potřebu AEA.

V dne Podpis statutárního zástupce a razítko doplníte až po vytištění tohoto formuláře.

Fakturační údaje

Kontakt

Naši energetičtí specialisté

Čestné prohlášení - Statutární zástupce kolektivního člena prohlašuje, že jím zapsaní energetičtí specialisté byli seznámeni se zveřejněním svých jmen a dalších údajů v katalogu členů AEA a dali k tomu prokazatelný souhlas.


Po elektronickém odeslání vyplněného formuláře musíte formulář vytisknout, podepsat a odeslat (poštou nebo naskenovaný emailem) do kanceláře AEA. Bez podepsaného formuláře, doručeného do kanceláře AEA, nebudou údaje zveřejněny v katalogu členů.

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.