Osmidenní vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR

(PRO TENTO ROK 2023 JE KURZ JIŽ PLNĚ OBSAZEN!!!)

(UPOZORNĚNÍ:  kurz leden-únor 2024 již plně OBSAZEN; březen - duben 2024  již plně OBSAZEN)

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.  pořádá přípravný osmidenní vzdělávací kurz ke složení zkoušek a získání oprávnění energetického specialisty na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. (KVĚTEN - ČERVEN 2024 - již pouze 1 volné místo)

Kurz je pořádán "komorní formou" - maximálně 10 - 12. účastníků, v sídle Asociace nergetických auditorů - energetických specialistů, z.s.

Václavkova 508/28, Praha 6 - Dejvice

Kurz je rozdělen do dvou částí: 

1. část - 4 dny v jednom měsíci           (21.5. - 24.5. 2024)

2. část - 4 dny v dalším měsíci            (18.6. - 21.6. 2024)

Osmidenní kurz má za cíl připravit zájemce z řad osob, kteří splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb. ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí SEI. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů s oprávněním vypracovávat energetické audity, energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly systému vytápění a kontroly systému klimatizace podle §10, písm.a), b),c),d).

Vzdělávací kurz je tematicky zaměřen na osvětlení jednotlivých legislativních, technických, ekonomických, environmentálních a právních okruhů, se kterými se může každý energetický specialista setkat jak v praxi, tak se mohou objevit u písemné či ústní zkoušky před odbornou komisí.

Koncepce kurzu vychází z požadavků vyhlášky č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech, v platném znění  a je formulována do následujících tematických okruhů přednášek:

Legislativa - zákon č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií a příslušné prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 441/2012 Sb. vyhl. 193/2007 Sb., 194/2007 Sb., 140/2021 Sb., 141/2021 Sb., 264/2020 Sb., 3/2022 Sb. a 284/2022 Sb.)

Stavební a technologické části budov a energetických hospodářství, normy.

Vybrané statě termomechaniky a termodynamiky.

Energetické zdroje včetně SZTE, řízení a regulace energetické spotřeby, klimatizace a větrání.

Úspory energie v budovách a energetických zařízeních, vliv na životní prostředí.

Vybrané statě z ekonomiky, ekonomika energetických úspor a jejich efektivnosti.

Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů v rámci příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie.

Metody hodnocení energetické náročnosti příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie.

Rozbor možných doporučení energetického specialisty v rámci zpracování průkazů energetické  náročnosti budov, kontrol systému vytápění a kontrol systému klimatizace.

Podmínky pro zpracování energetických posudků pro potřeby žádostí v rámci dotačních programů (OP TAK, NPO, NZU apod.)

Vzorové typy energetických dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. (energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budov, kontrola systému vytápění, kontrola systému klimatizace).

Ověřovací znalostní test odpovídající požadavkům odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetického specialisty dle zákona č. 406/2000 Sb. Diskuze nad výsledky testů.

Každý účastník obdrží veškeré učební texty (přednášky) v elektronické podobě
Na vzdělávací kurz je nutné se  přihlásit elektronicky níže.  Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.

V ceně je obsaženo občerstvení (káva - čaj)  a obědy, na které Vás v průběhu kurzu pozveme.

Ubytování si každý účastník hradí sám. Pokud se budete chtít ubytovat přímo v Praze 6 (Masarykova kolej - hotel), můžete kontaktovat paní Příhodovou nebo Družickou na tel. 233 051 237, nebo využít elektronický formulář.

Na případné další dotazy Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

21.05.2024, 22.05.2024, 23.05.2024, 24.05.2024, 18.06.2024, 19.06.2024, 20.06.2024, 21.06.2024

Místo konání kurzu

AEA-ES, z.s. Václavkova 508/28, Praha 6

Vaše aktuální cena
25 300,00 Kč bez DPH
(30 613,00 vč. DPH)
Cena pro členy
25 300,00 Kč bez DPH
(30 613,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.