Nejsem člen

Nejsem členem - Přihláška za individuálního nebo kolektivního člena AEA.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli stát členem Asociace energetických auditorů.

Webová stránka Asociace je optimalizována pro prohlížeč Mozilla Firefox. V jiných prohlížečích (nebo dlouho neaktualizovaných prohlížečích) se mohou projevit odchylky v zobrazování nebo nemusí být všechny funkce korektní. Stránky nejsou upraveny pro mobilní aplikace.

V sekci Asociace je k dispozici záložka „Přihláška a informace do katalogu“. Přes volbu druhu členství se otevře příslušný univerzální formulář.

Zvolte správný druh členství - pokud přihlášení zaměníte, nebude přihláška při zpracování akceptována:

 • Individuální člen je fyzická osoba podnikající a fyzická osoba nepodnikající (občan).
 • Kolektivní člen je právnická osoba.

Věnujte, prosím, pozornost správnosti zapsaných údajů a před elektronickým odesláním je pečlivě zkontrolujte. Vámi vyplněné údaje budou, v případě vašeho souhlasu s jejich zveřejněním, zobrazeny na webových stránkách přesně tak, jak je zapíšete - tedy i s případnými chybami.

Pokud nyní nechcete vyplňovat např. reference pro zveřejnění u vašich jednotlivých činností, budete tak moci učinit i kdykoliv později. Pro přihlášení za člena AEA jsou důležité identifikační, fakturační a kontaktní údaje, na které je navázáno vystavení dokladu k úhradě členského příspěvku, a návazně i vygenerování osobního hesla pro přihlašování do členské sekce, pro přihlašování na vzdělávací akce apod.

 

Individuální člen AEA

Přihlašujete-li se za individuálního člena Asociace, vstupte do sekce „Energetičtí specialisté - členové AEA“.

V záhlaví formuláře nejdříve vyznačte, k jakému použití údajů dáváte souhlas - zda jen provnitřní potřebu AEA, nebo i pro zveřejnění celé prezentace v Katalogu členů.

Vyplňte místo a datum. Vlastnoruční podpis připojíte až po elektronickém odeslání a vytištění registračního formuláře.

U jednotlivých sekcí vyplňujte přednastavené údaje.

Číslo oprávnění
Číslo, pod kterým jste zapsáni v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu (jste-li držiteli některého z oprávnění).

Identifikační údaje člena AEA

Fakturační údaje
Údaje jsou využity pro potřebu fakturace, přihlašování na akce apod.

Korespondenční adresa
Pokud je adresa pro zasílání korespondence odlišná od fakturační, políčko zaškrtněte a vyplňte nově zobrazené údaje.

Společnost
Jedná se výlučně o společnost energetického specialisty, které je vlastníkem a kterou zde může uvést.
Upozornění: Není to kolektivní člen AEA a tyto údaje nelze použít pro fakturaci - pro tu se používají pouze data z části „Fakturační údaje“ ! 

Kontakt
E-mail je jeden z identifikačních údajů člena a je používán pro přihlašování do členské části webových stránek.

Číslo účtu
Číslo účtu je volitelný, vždy neveřejný údaj. Slouží kanceláři pro manuální identifikaci chybně označených nebo neoznačených plateb členských příspěvků a plateb za účast na akcích (např. bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem).
Nepodaří-li se v systému přiřadit přihlášku a platbu, a není úspěšná ani manuální identifikace, je přihláška stornována, platba vrácena zpět na účet odesilatele, a místo uvolněno pro dalšího zájemce. Zadání čísla účtu je proto vaší pojistkou při identifikaci plateb.

Rozsah oprávnění
Zaškrtněte oprávnění energetického specialisty, jejichž jste držitelem. A to i v případě, že nyní nebudete vyplňovat reference - rozsah vašich oprávnění se objeví v úvodu Katalogu členů.

Zaškrtnutím Vašeho příslušného oprávnění se otevře možnost uvést 5 referencí pro každou specializaci. Každá jednotlivá reference je omezena na 60 znaků. Reference uvádějte v rozsahu název klienta, místo, typ nebo charakter akce, nebo skupiny typů dokumentů - například:

Energetický audit

 • XZRTH, s.r.o - 2010
 • 35 auditů škol a budov sociální péče (2006-2013)
 • 14 auditů budov v majetku města XYZ - 2009
 • 8 EA projektů v rámci programu OPŽP (2010-2012)
 • 5 EA průmyslových podniků (2007-2010)

Průkaz energetické náročnosti budov

 • 33 PENB rodinných domů (2009-2013)
 • PENB rodinného domu v obci XY - 2012
 • 20 bytových panelových domů v obcí KXL (2009-2011)
 • 12 pro projekty průmyslových budov (2010-2011)
 • 10 bytových domů určených k prodeji (2013)

Nepřípustnými údaji jsou konkrétní jména osob, telefony, adresy apod. Informace tohoto charakteru nemohou být pro zákonné překážky uveřejněny a registrace z tohoto důvodu nebude provedena nebo budou tyto údaje smazány !

Poznámka
Zde můžete uvést případná sdělení určená pro kancelář AEA. Žádné zde zapsané informace není možné do výše uvedených sekcí doplnit, opravit či rozšířit.

 

Nyní prosím zkontrolujte všechny vyplněné údaje. Po kontrole zvolte „Odeslat formulář“.

Po jeho odeslání do systému se zobrazí sdělení o provedené registraci a volba zobrazení vyplněného formuláře ve formátu PDF - soubor nyní otevřete, vytiskněte a vlastnoručně podepište. Soubor je také možné uložit pro vaši potřebu.

Vytištěný a podepsaný registrační formulář odešlete obratem do kanceláře na adresu Asociace Energetických Auditorů, Václavkova 28, 160 00 Praha 6, nebo naskenovaný emailem na aea@aeaonline.cz. Bez doručení autorizovaného formuláře nedošlo k přihlášení za člena AEA.

Po přihlášení je také automaticky na vaši zadanou emailovou adresu v přihlášce odeslán email o přihlášení, který také obsahuje heslo pro vstup do členské zóny. To zatím není aktivní a jeho aktivace proběhne po přijetí platby členského příspěvku Asociací.

Návazně vám bude vystavena faktura na členský příspěvek, kterou obdržíte elektronicky na registrovaný email.

Po úhradě členského příspěvku a jeho přijetí na účet AEA obdržíte na registrovaný email zprávu, že platba proběhla a dříve poslané heslo se stane aktivním. Tím získáte plný přístup do webových stránek Asociace a ke všem jejich funkcím (pro přístup je tedy potřeba vaše registrovaná emailová adresa a heslo).

Heslo je generováno systémem webových stránek a je jedinečným identifikačním znakem, který nelze libovolně měnit. Heslo pečlivě uschovejte - znáte jej pouze vy.

 

Kolektivní člen AEA

Přihlašujete-li se za kolektivního člena Asociace, vstupte do sekce „Kolektivní členové AEA“.

V záhlaví formuláře nejdříve vyznačte, k jakému použití údajů dáváte souhlas - zda jen provnitřní potřebu AEA, nebo i pro zveřejnění celé prezentace v Katalogu členů.

Vyplňte místo a datum. Podpis statutárního zástupce a razítko připojíte až po elektronickém odeslání a vytištění registračního formuláře.

U jednotlivých sekcí vyplňujte přednastavené údaje.

Fakturační údaje
Údaje jsou využity pro potřebu fakturace, přihlašování na akce apod.

Korespondenční adresa
Pokud je adresa pro zasílání korespondence odlišná od fakturační, políčko zaškrtněte a vyplňte nově zobrazené údaje.

Kontakt
E-mail je jeden z identifikačních údajů člena a je používán pro přihlašování do členské části webových stránek.

Číslo účtu
Číslo účtu je volitelný, vždy neveřejný údaj. Slouží kanceláři pro manuální identifikaci chybně označených nebo neoznačených plateb členských příspěvků a plateb za účast na akcích (např. bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem). Nepodaří-li se v systému přiřadit přihlášku a platbu, a není úspěšná ani manuální identifikace, je přihláška stornována, platba vrácena zpět na účet odesilatele, a místo uvolněno pro dalšího zájemce. Zadání čísla účtu je proto vaší pojistkou při identifikaci plateb.


V další části je připravena sekce pro zapsání vašeho energetického specialisty, jeho čísla oprávnění, kontaktních údajů a referencí. Dalšího specialistu přidáte (nebo odeberete) tlačítkem.

Číslo oprávnění
Číslo, pod kterým je specialista zapsán v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Identifikační údaje energetického specialisty
Údaje, které má specialista zapsány v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rozsah oprávnění
Zaškrtněte oprávnění energetického specialisty, kterých je držitelem (a to i v případě, že nyní nebudete vyplňovat reference - rozsah oprávnění se objeví v úvodu Katalogu členů).

Zaškrtnutím příslušného oprávnění se otevře možnost uvést 5 referencí pro každou specializaci. U každého specialisty je možné ve stejném oboru uvádět různé reference. Každá jednotlivá reference je omezena na 60 znaků. Reference uvádějte v rozsahu název klienta, místo, typ nebo charakter akce, nebo skupiny typů dokumentů - například:

Energetický audit

 • XZRTH, s.r.o - 2010
 • 35 auditů škol a budov sociální péče (2006-2013)
 • 14 auditů budov v majetku města XYZ - 2009
 • 8 EA projektů v rámci programu OPŽP (2010-2012)
 • 5 EA průmyslových podniků (2007-2010)

Průkaz energetické náročnosti budov

 • 33 PENB rodinných domů (2009-2013)
 • PENB rodinného domu v obci XY - 2012
 • 20 bytových panelových domů v obcí KXL (2009-2011)
 • 12 pro projekty průmyslových budov (2010-2011)
 • 10 bytových domů určených k prodeji (2013)

Nepřípustnými údaji jsou konkrétní jména osob, telefony, adresy apod. Informace tohoto charakteru nemohou být pro zákonné překážky uveřejněny a registrace z tohoto důvodu nebude provedena nebo budou tyto údaje smazány !

Poznámka
Zde můžete uvést případná sdělení určená pro kancelář AEA.
Žádné zde zapsané informace není možné do výše uvedených sekcí doplnit, opravit či rozšířit.


Nyní prosím zkontrolujte všechny vyplněné údaje. Po kontrole zvolte „Odeslat formulář“.

Po jeho odeslání do systému se zobrazí sdělení o provedené registraci a volba zobrazení vyplněného formuláře ve formátu PDF - soubor nyní otevřete, vytiskněte, podepište statutárním zástupcem a orazítkujte. Soubor je také možné uložit pro vaši potřebu.

Vytištěný a podepsaný registrační formulář odešlete obratem do kanceláře na adresu Asociace Energetických Auditorů, Václavkova 28, 160 00 Praha 6, nebo naskenovaný emailem na aea@aeaonline.cz. Bez doručení autorizovaného formuláře nedošlo k přihlášení za člena AEA.

Po přihlášení je také automaticky na vaši zadanou emailovou adresu v přihlášce odeslán email o přihlášení, který také obsahuje heslo pro vstup do členské zóny. To zatím není aktivní a jeho aktivace proběhne po přijetí platby členského příspěvku Asociací.

Návazně vám bude vystavena faktura na členský příspěvek, kterou obdržíte elektronicky na registrovaný email.

Po úhradě členského příspěvku a jeho přijetí na účet AEA obdržíte na registrovaný email zprávu, že platba proběhla a dříve poslané heslo se stane aktivním. Tím získáte plný přístup do webových stránek Asociace a ke všem jejich funkcím (pro přístup je tedy potřeba vaše registrovaná emailová adresa a heslo).

Heslo je generováno systémem webových stránek a je jedinečným identifikačním znakem, který nelze libovolně měnit. Heslo pečlivě uschovejte - znáte jej pouze vy.