Správa železnic, státní organizace

Tento seznam není seznamem energetických specialistů vedeném MPO na www.mpo.cz.
Všechny aktivní informace o členech AEA jsou uvedeny s jejich písemným souhlasem.

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
11000 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Tel.: +420 972 322 824
E-mail: SuryA@spravazeleznic.cz
www: ---

Naši energetičtí specialisté

Ing. Vejvodová Eva, Ph.D.

více / reference

Průkaz energetické náročnosti