ENVIROS, s.r.o.

Tento seznam není seznamem energetických specialistů vedeném MPO na www.mpo.cz.
Všechny aktivní informace o členech AEA jsou uvedeny s jejich písemným souhlasem.

ENVIROS, s.r.o.

Dykova 53/10
101 00 Praha 10-Vinohrady

IČ: 61503240
DIČ: CZ61503240

Tel.: 284007498
E-mail: jindrich.pavelka@enviros.cz
www: http://www.enviros.cz

Naši energetičtí specialisté

Ing. Adamiecová Jana

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Ing. Bellingová Helena

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Ing. Jurenková Lucie

více / reference

Průkaz energetické náročnosti

Ing. Kaplanová Lucie

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Kontrola klimatizačních systémů

Ing. Kovalovská Marta

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Ing. Máček Róbert

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Ing. Pejchal Karel

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Kontrola klimatizačních systémů

Ing. Pejter Jan

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Ing. Pikálek Josef

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Průkaz energetické náročnosti

Kontrola kotlů a rozvodů

Kontrola klimatizačních systémů

Ing. Sitný Pavel

více / reference

Energetický audit

Energetický posudek

Ing. Turecký Petr

více / reference

Energetický audit