Charakteristika AEA

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. (AEA-ES, z.s.) je sdružení fyzických a právnických osob v České republice, které spojuje oprávněné osoby - energetické specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, konkrétně vypracování energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, provádění kontrol systémů vytápění , a provádění kontrol klimatizačních systémů.

Asociace byla založena v roce 1997, v době přípravy zákona o hospodaření energií a vzniku energetického auditu, proto si v části svého názvu stále zachovává původní tradiční tvar „Asociace energetických auditorů“.

Hlavními aktivitami AEA-ES, z.s., jsou:

  • Ochrana zájmů energetických specialistů,
  • Spolupráce při tvorbě zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcích předpisů,
  • Vzdělávání uchazečů o získání oprávnění energetického specialisty v jednotlivých oblastech,
  • Odborné vzdělávání energetických specialistů,
  • Poradenství v oblasti kvality dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty,
  • Osvětová činnost v oblasti hospodaření s energií,
  • Poradenství vlastníkům budov a energetických hospodářství při naplňování povinností podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,
  • Poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., dlouhodobě pořádá vzdělávací akce na podporu zvýšení odborné úrovně jak stávajících energetických specialistů, tak i zajištění potřebné odborné úrovně uchazečů o oprávnění energetického specialisty v jednotlivých oblastech. Zabýváme se osvětlováním systémových postupů zpracování jednotlivých dokumentů s cílem sdílet získané zkušenosti.

Asociace také v současné době věnuje velkou pozornost osvětě při aplikaci nových povinností, vyplývajících ze změny zákona o hospodaření energií.

V zákoně č. 406/2000 Sb. je energetický specialista definován jako oprávněná osoba pro zpracování celkem pěti typů dokumentů - konkrétně energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, protokolů o kontrole kotlů a tepelných rozvodů, nebo protokolů o kontrole klimatizačních systémů. Oprávnění energetického specialisty se proto odlišují podle odborností, resp. splnění podmínek pro zpracování jednotlivých dokumentů.

Energetický specialista je ze zákona fyzickou osobou s příslušnou odpovědností za vypracované dokumenty. Při jejich realizaci je povinen splnit i všechny zákonné požadavky na jejich rozsah, obsah a kvalitu. Pro zpracování energetických auditů a energetických posudků musí být také profesně pojištěn.

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., má zájem na vytvoření korektního konkurenčního prostředí a svoji činností tento cíl podporuje.

AEA-ES se aktivně podílela, a podílí, na tvorbě odborných návrhů znění zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.