Změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií - SOUČASNÝ STAV

23.08.2019

Informace o současném stavu projednávání změny zákona č. 406/2000 Sb. s předpokládanou platností od 1. 1. 2020.

Jak již víte, vládní návrh zákona byl předložen v únoru tohoto roku do Poslanecké sněmovny a bylo mu přiděleno č.j. 413/0 - viz ZDE.  

K tomuto návrhu se vyjádřil Hospodářský výbor Sněmovny ČR dne 2.5. 2019 a přijal usnesení k pozměňovacím návrhům  - viz ZDE, a písemný poslanecký návrh z července, a další nově i ze září, je TADY, společně s celým postupem projednávání novely zákona.

Projednání ve druhém čtení zákona bylo plánováno na pořad 30. schůze PS, avšak dosud tento návrh projednán nebyl. Lze tedy pravděpodobně přepokládat, že druhé čtení zákona se stane předmětem podzimního zasedání Poslanecké sněmovny.

Následovat bude třetí, tedy závěrečné čtení, spojené s hlasováním o návrhu zákona, který bude, v případě schválení, postoupen Senátu ČR a následně, opět v případě jeho schválení, bude postoupen ke konečnému schválení prezidentu České republiky.

Za stávajících okolností lze tedy stále předpokládat, že plánovaná platnost novely zákona bude od 1.1. 2020.

V současné době probíhají intenzivní práce na změnách prováděcích předpisů k zákonu č. 406/2000 Sb. tak, aby bylo možné v reálném čase změnu zákona uplatňovat.

Konkrétně jde o změnu vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, o zcela novou vyhlášku o energetických specialistech, která nahradí stávající vyhlášku č. 118/2013 Sb., a o novou vyhlášku o energetických auditech a energetických posudcích, která nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb. Na této vyhlášce byly v tomto týdnu, za účasti AEA-ES, z.s., zastoupené předsedou SR Ing. Marešem, zahájeny práce s cílem dosáhnout shody nejpozději do konce tohoto roku. Na úvodním jednání byl v pracovní skupině dohodnut harmonogram postupu prací.

Následně budou provedeny i úpravy vyhlášky č. 193/2013 Sb. o klimatizačních systémech, a vyhlášky č. 194/2013 Sb. o provozovaných kotlích a rozvodech tepelné energie. Na přípravě změn těchto vyhlášek se rovněž bude podílet zástupce AEA-ES, z.s. Ing. Mareš, předseda SR.

Tyto úpravy budou primárně souviset s pozměňovacími návrhy Hospodářského výboru Poslanecké Sněmovny ČR, kdy v §6a se stávající „kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie“ mění na „kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání“, a dále “kontroly klimatizačního systému“ se mění na „kontroly systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání“.

Chceme být maximálně přínosní pro Vaše obchodní aktivity, a proto Vám v nejbližších dnech zašleme portfolio odborných seminářů, které budou reflektovat změny legislativy v oblasti činností energetického specialisty.