Zákon č. 406/2000 Sb. platný od 1.7. 2023

17.05.2023

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Informujeme Vás, že od 1.7. 2023 je v platnosti novela zákona č. 406/2000 Sb. související se změnou Stavebního zákona č. 284/2021 Sb. Podrobnosti naleznete ve Sbírce zákonů případně na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406