Otevřený dopis řediteli SFŽP

18.11.2022

Otevřený dopis řediteli SFŽP odeslaný 18.11. 2022

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s. ve věci závazných pokynů pro žadatele a příjemce programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu, které byly publikovány dne 14.11. 2022.

Jak jistě víte, naše Asociace (AEA-ES, z.s.) sdružuje energetické specialisty, kteří jsou dlouhodobě neopomenutelnými osobami v oblasti verifikace žádostí o podporu z nejrůznějších dotačních programů a to na bázi energetických posudků či energetických posouzení.

Po prostudování  výše uvedených závazných pokynů Nová zelená úspora Light konstatujeme, že k podání žádosti je nezbytné vypracovat „Odborný posudek Nová zelená úsporám Light“ k jehož vypracování jsou oprávněni členové místní akční skupiny České republiky (MAS), nebo pracovníci EKIS či M-EKIS. Po realizaci provedených opatření je požadavek na vypracování „Zprávy o provedených opatřeních“ k jejichž vypracování jsou však kompetentní pouze zástupci MAS a tedy nikoliv již pracovníci EKIS či M-EKIS.

Tento fakt považujeme za systémově nesprávný a diskriminující energetické specialisty – členy EKIS či M-EKIS.

Domníváme se, že energetičtí specialisté jsou v oblasti energetických úspor dostatečně zkušení, disponují oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jsou proto jednoznačně kompetentní pro vypracování zprávy o  provedených opatřeních.

            Žádám Vás proto, vážený pane řediteli, o provedení revize „Závazných pokynů“ v tomto smyslu a tedy doplnění oprávněných osob ke zpracování zprávy o provedených opatřeních o pracovníky EKIS a M-EKIS.

            Děkuji Vám za realizaci

S pozdravem

                                                                       Ing. Miroslav Mareš

                                                                      Předseda Správní rady

                               Asociace energetických auditor§ - energetických specialistů, z.s.

 

 Poznámka: Tento dopis má charakter otevřeného dopisu