Nový způsob průběžného vzdělávání energetických specialistů

06.05.2020

Novelou zákona č.406/2000 Sb.o hospodaření energií byl nastaven nový systém průběžného vzdělávání energetických specialistů, který je prováděn v podrobnostech podle vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech.

V závěru měsíce dubna oznámila Státní energetická inspekce rozhodnutí o seznamu vzdělávacích akcí, které jsou způsobilé pro průběžné vzdělávání energetických specialistů.

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., v této souvislosti obdržela rozhodnutí SEI o podaných žádostech na vzdělávací akce. Celkem jsme požádali o 16 akcí a s uspokojením můžeme konstatovat, že všechny akce byly zařazeny do průběžného vzdělávání.

S ohledem na koronavirovou pandemii se však komplikuje prezenční pořádání akcí, které mají datum konání stanovený v nejbližších týdnech.

V této souvislosti jsme zvažovali i možnost ponechání původních termínů konání a uspořádat předmětné vzdělávací akce formou tzv. webinářů.

Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli tuto formu prezentace vzdělávacích akcí nerealizovat. Hlavní důvody jsou:

  • Schválenou akci v rámci PVES bychom museli uspořádat za stejných podmínek, tedy i za stejnou cenu uvedenou v žádosti, což by nám v tomto případě vůči účastníkům nepřišlo korektní.Pokud bychom uspořádali webinář za jiný účastnický poplatek, museli bychom si podat novou žádost a odborná komise by vzdělávací akci znovu posoudila a rozhodla o novém, pravděpodobně nižším počtu kreditů. 
  • Forma sdělování informací a komunikace s účastníky je v případě internetové komunikace velmi omezená a často nepřehledná. Toto platí tím více, čím více je účastníků.
  • Komfort komunikace je značně omezený a nelze při něm vyloučit poruchy a výpadky. Navazování nového spojení je komplikované a časově zdlouhavé, přičemž nejhorší stav nastává,  pokud ze spojení „vypadne“ přednášející.

Výše uvedené důvody jsou rozhodující v naší snaze předejít potenciálním potížím, které by ve svém důsledku znehodnotily kvalitu semináře a to za vámi uhrazené vložné, které bylo kalkulováno pro podmínky standardního semináře.

Došli jsme tedy k názoru, že za současné vnější situace, kdy lze očekávat v blízké budoucnosti přechod společnosti na normální stav, je výhodnější odložit konání seminářů na tuto dobu.

Přehled a přihlášky na vzdělávací akce naleznete v sekci  Vzdělávací akce.