Novela zákona č. 406/2000 Sb. definitivně schválena

20.12.2019

Dne 19. prosince 2019 prezident podepsal novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Novela vejde v platnost 15 dní po zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR.