Byla vydána nová vyhláška o energetické náročnosti budov

05.06.2020

Dne 5. června 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Nabývá účinnosti dnem 1. září 2020, s výjimkou §4 odst.1, třetí věta (požadavek na výpočet dodané energie v hodinových intervalech v budovách, nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti, nebo s výrobou elektrické energie), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Původní vyhláška č. 78/2013 Sb. v platném znění o energetické náročnosti budov bude zrušena.