Aktuální stav novely zákona č. 406/2000 Sb.

11.11.2019

Schválení změny zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v Poslanecké sněmovně.

V pátek 8.11.2019 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, usnesením č. 796, návrh zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a to včetně pozměňovacích návrhů schválených Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny.

Nyní ještě zbývá projednání v Senátu ČR a následně, pokud bude návrh Senátem schválen, vyjádření prezidenta. V případě, že Senát návrh zamítne, vrátí se návrh zákona k novému projednání v Poslanecké sněmovně ČR.

V současné době tedy stále ještě není možné odhadnout, od kdy bude změna zákona platit. Platí však schválené přechodné ustanovení o platnosti zákona 15. den po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů.