Mareš Miroslav, Ing.

Tento seznam není seznamem energetických specialistů vedeném MPO na www.mpo.cz.
Všechny aktivní informace o členech AEA jsou uvedeny s jejich písemným souhlasem.

Ing. Mareš Miroslav

Na Březince 930/6
15000 Praha 5

Společnost

ENERGO-ENVI, s.r.o.

Reference

Energetický audit

 1. 144 auditů budov v majetku státu, krajů a obcí (2004-2013)
 2. 18 auditů projektů v rámci programu OPŽP (2010-2013)
 3. 38 energetických auditů průmyslových podniků (2002-2013)
 4. 14 energetických auditů bytových domů (2004-2013)

Energetický posudek

 1. 8 odborných posudků v rámci programu OPŽP (2008-2013)
 2. 4 posudky projektů energetických zdrojů (2010-2013)
 3. 7 posudků energeticky úsporných projektů (2010-2013)

Průkaz energetické náročnosti

 1. 12 PENB pro projekty průmyslových budov (2007-2012)
 2. 13 PENB pro budovy administrativní a veřejné (2008-2013)

Kontrola kotlů a rozvodů

 1. 1 kontrola kotlů do 100 kW (2010)
 2. 1 kontrola kotlů do 500 kW (2011)
 3. 1 kontrola kotlů nad 500 kW (2011)

Kontrola klimatizačních systémů

 1. 1 kontrola klimatizačních systémů do 50 kW (2012)
 2. 2 kontroly klimatizačních systémů do 100 kW (2012-2013)
 3. 1 kontrola klimatizačních systémů nad 100 kW (2012)