Webinář - Nové požadavky na vlastníky, společenství vlastníků, stavebníky a správce budov podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s., ve spolupráci s TZB info pořádá 15.6. 2021 od 9.00 hodin webinář "Nové požadavky na vlastníky, společenství vlastníků, stavebníky a správce budov podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění", který je určen pro stavební úřady, ale také pro vlastníky, společenství vlastníků, stavebníky a správce budov.

Novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákonem č. 3/2020 Sb. byly nastaveny nové povinnosti  jednotlivých účastníků energetického trhu. V průběhu roku 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která je platná od 1.9. 2020. Tato vyhláška nahradila dříve platnou vyhlášku č. 78/2013 Sb.

Vyhláška č. 264/2020 Sb. nově stanovuje podrobnosti průkazu energetické náročnosti budovy, který je v případě nové budovy, nebo větší změny dokončené budovy součástí povolovacího procesu podle Stavebního zákona.

V roce 2021 byly ve Sbírce zákonů publikovány vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Obě vyhlášky jsou platné od 1.4. 2021. Tyto vyhlášky, které nahradily dříve platnou vyhlášku č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, rovněž stanovují nové podrobnosti pro zpracování jak energetického auditu, tak i pro jednotlivé typy energetických posudků, které jsou v některých případech také součástí povolovacího procesu podle Stavebního zákona.

Cílem webináře tedy bude seznámit účastníky s novými povinnostmi a podrobnostmi souvisejícími se správnou aplikací předmětných dokumentů.

Webinář provede Ing. Miroslav Mareš, energetický specialista pro všechna oprávnění, předseda správní rady AEA-ES, který se spolupodílel na tvorbě odborných návrhů novely zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č.140/2021 Sb. a vyhlášky č. 141/2021 Sb.

Praktickou implementaci dokumentů přednese Ing. Renata Straková, členka správní rady AEA-ES a energetická specialistka.

Konkrétním obsahem webináře bude:

-        Osvětlení změn zákona č. 406/2020 Sb. platných od roku 2020 v souvislosti s povinnostmi vlastníků a stavebníků.

-        Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. a jeho funkce v povolovacích procesech.

-        Energetický posudek podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. s důrazem zejména na posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie,

         který není  stacionárním zdrojem.

-        Použití energetického auditu dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. v povolovacích řízeních dle Stavebního zákona.

-        Příklady z praxe při aplikaci průkazu energetické náročnosti budov, energetických posudků a energetických auditů.

 

Na případné dotazy Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, mail: kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

15.06.2021

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.