Webinář č. 338 (20.12.2023) -"Workshop - Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie" - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravuje v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č. 338  -"Workshop - Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie" ohodnocen 3. kredity. Webinář se uskuteční 20. prosince 2023

S ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 338 a ohodnocen 3 kredity

 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění v §9 definuje požadavky na stanovení tzv. příležitostí ke zvýšení účinnosti energie. Podrobnosti této povinnosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu. Podobně se však o příležitostech dá hovořit v rámci vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášky č. 38/2021 Sb. o kontrole systému vytápění a vyhlášky č. 284/2022 Sb. kontrole systému klimatizace. Tato vzdělávací akce si proto klade za cíl formulovat nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie, nároky a účinky těchto příležitostí, okrajové podmínky a pravidla pro výpočet nákladové efektivnosti. V průběhu vzdělávací akce tedy budou diskutovány příležitosti v oblasti zvyšování tepelné ochrany budov, revitalizace otopných systémů, systému klimatizace a také optimalizace spotřeby energie v technologických zařízení. Součástí vzdělávací akce bude prezentace praktických příkladů.

Program webináře:

 

  1. 1.       Část:  od 9,00 do 12,30 hod
  • Změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení EU č. 651/2014)- Článek 38, 38a, 38b, 39, 41, 42, 43, 46, platné od 30.6.2023
  • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie v oblasti zvyšování tepelné ochrany budov,
  • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie v oblasti systému vytápění a přípravy teplé vody,
  • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie v příležitosti v oblasti systému klimatizace
  1. 2.       Část:  od 13,30 do 16,30 hod
  • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie v oblasti technologických zařízení.
  • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie v oblasti využití OZE
  • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie  v oblasti osvětlovacích soustav
  • Příklad souboru příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie  v energetickém auditu

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

20.12.2023

Místo konání kurzu

webinář

Vaše aktuální cena
2 900,00 Kč bez DPH
(3 509,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 400,00 Kč bez DPH
(2 904,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.