Webinář č. 336 (28.3.2024) "Workshop - Využití tepelných čerpadel v průmyslu - nové technologie v oblasti tepelných čerpadel"- 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravuje v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č. 336  "Workshop - Využití tepelných čerpadel v průmyslu - nové technologie v oblasti tepelných čerpadel"  ohodnocen 3. kredity. Webinář se uskuteční 28.3. 2024

S ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 336 a ohodnocen 3 kredity

Problematika, instalace tepelných čerpadel jako náhrady za stávající "klasické" zdroje tepla je v současné době velice aktuální. Tepelných čerpadel se dotýkají navrhované opatření energetických specialistů ve všech dokumentech, tedy energetických auditech, energetických posudcích, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění i kontrol systémů klimatizace. Pro správné návrhy je klíčové korektní vyhodnocení stávajícího způsobu zásobování teplem, volba vhodného typu tepelného čerpadla a ekonomické vyhodnocení návrhu. S růstem poptávky po těchto zdrojích energie roste i vývoj technologického vybavení tepelných čerpadel. Obsahem workshopu bude: aplikace vhodných tepelných čerpadel ve vztahu k instalované otopné soustavě, vliv teplotních parametrů produkované teplé vody na účinnost systému vytápění, možnosti využití tepelných čerpadel při využívání DEZ, rozhodování o správném typu tepelného čerpadla z hlediska jímání energie okolí (TČ vzduch/voda, vzduch/vzduch, země/voda) a hlavní aspekty rozhodování o aplikaci TČ.

Obsahem workshopu bude, mimo jiné:

  • aplikace vhodných tepelných čerpadel ve vztahu k instalované otopné soustavě,
  • vliv teplotních parametrů produkované teplé vody na účinnost systému vytápění 
  • možnosti využití tepelných čerpadel při využívání DEZ
  • rozhodování o správném typu tepelného čerpadla z hlediska jímání energie okolí (TČ vzduch/voda, vzduch/vzduch, země/voda)
  • hlavní aspekty rozhodování o aplikaci tepelných čerpadel
  • posouzení hluku tepelných čerpadel
  • povolovací proces tepelných čerpadel voda/voda a země/voda
  • Požadavky na fluorované skleníkové plyny a jejich potenciál globálního oteplování v časovém horizontu 100 let (GWP 100) pro tepelná čerpadla,

 

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

 

 

 

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

28.03.2024

Místo konání kurzu

webinář

Vaše aktuální cena
2 900,00 Kč bez DPH
(3 509,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 400,00 Kč bez DPH
(2 904,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.