Webinář č. 269 (9.11. 2023) "Zavedení systému EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 - základní přístupové kroky" ohodnocen 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravuje v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č. 269  "Zavedení systému EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019 - základní přístupové kroky"  ohodnocen 3. kredity. Webinář se uskuteční 9. listopadu 2023

S ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 269 a ohodnocen 3 kredity

Webinář bude zaměřen na podrobnosti jednotlivých postupových kroků při zavádění systému managementu hospodaření s energií EnMS, zejména na role a odpovědnosti v organizaci, plánování, cíle a cílové hodnoty v oblasti energie, přezkoumání spotřeby energie, ukazatele energetické hospodárnosti, plánování sběru energetických dat, kompetence, komunikace, dokumentované informace, plánování a řízení provozu, monitorování, měření, analýza a vyhodnocování hospodárnosti a EnMS, přezkoumání systému managementu Klíčovým problémovým okruhem vzdělávací akce bude "Přezkoumání spotřeby energie". Budou diskutovány oblasti: . určování druhů energie a hodnocení užití a spotřeby energie . oblastí významného užití energie . určování příležitostí ke zlepšování energetické hospodárnosti . aktualizace přezkoumání spotřeby energie . analýza užití a spotřeby energie, . stanovení významných užití energie . identifikace příležitostí ke zlepšování energetické hospodárnosti.

 

 Program webináře

 1. 1.       Část:  od 9,00 do 12,30 hod
 • Postup zavádění EnMS dle CSN EN ISO 50001
 • Principy zavádění EnMS podle metodického pokynu MŽP pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu
 • Příručka EnMS
 • Zpráva o přezkoumání energetické spotřeby energetického hospodářství – principy, příklady

(přednášející:  M. Mareš)

         

 1. 2.       Část:  od 13,30 do 16,30 hod
 • Interní audit EnMS , řízení neshody, soubor kontrolních otázek pro interní auditory
 • Registr významného užití energie
 • Cíle a cílové hodnoty
 • Akční plány EnMS
 • Seznam řízené dokumentace EnMS
 • Harmonogram zavádění a certifikace systému EnMS

(přednášející:  M. Mareš)

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele pro všechna oprávnění dle § 10, odst.1, písm. a,b,c,d zákona č. 406/2000 Sb.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

09.11.2023

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 500,00 Kč bez DPH
(3 025,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 000,00 Kč bez DPH
(2 420,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.