Webinář č. 267(7.12.2022) – „Návrh energeticky úsporných opatření ("NEO" dle národního plánu obnovy-komponenta 2.5.3.)"ohodnocen 3 kredity

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s.  pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání  - odborný webinář  „Návrh energeticky úsporných opatření ("NEO" dle národního plánu obnovy-komponenta 2.5.3.)" -  ohodnocen 3 kredity, který se uskuteční 7.12. 2022 od 9.00 hod

Vzhledem k stále přetrvávající situaci koronavirové  nákazy  a dále s ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 267 a ohodnocen 3 kredity

Webinář bude zaměřen na podrobnosti podpory předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření ("NEO"), který zpracuje pouze schválený poradce EKIS, mimo jiné i energetický specialista dle zákona č. 406/2000 Sb.. NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem. Pozornost bude soustředěna na jednotlivé postupové kroky NEO, konkrétně: provedení kvalifikovaného odhadu zjištěných skutečností, zhodnocení stavu posuzované budovy, navržená opatření, vyhodnocení investice (optimální renovace, omezená renovace), vyhodnocení efektu úsporných opatření, závěrečné komentáře a návrhy dalších kroků. Uchazečům budou osvětleny metody systémového postupu při identifikaci, analýze, návrzích, optimalizaci a formulaci doporučení.

Odborným garantem je Ing. Miroslav Mareš, energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systému klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku včetně změny této vyhlášky (vyhláška 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb.o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele pro všechna oprávnění dle § 10, odst.1, písm. a,b,c,d zákona č. 406/2000 Sb.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě. Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.


Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

07.12.2022

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 500,00 Kč bez DPH
(3 025,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 000,00 Kč bez DPH
(2 420,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.