Webinář č. 267 (7.12.2022) „Tvorba energetického posudku pro potřeby OP TAK – úspory energie, 1. Výzva“ - 3 kredity

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s.  pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání  - odborný webinář  č. 267–  „Tvorba energetického posudku pro potřeby OP TAK – úspory energie, 1. Výzva“  -  ohodnocen 3 kredity, který se  uskuteční 7.12. 2022 od 9.00 hod

Vzhledem k stále přetrvávající situaci koronavirové  nákazy  a dále s ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 267 a ohodnocen 3 kredity

Webinář je zaměřen na zpracování energetického posudku dle §9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění zákona č. 3/2020 Sb. a objasnění souvisejících změn v tomto zákonu. Vzdělávací akce se bude výhradně orientovat na podrobnosti energetických posudků podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku v platném znění, konkrétně posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti dle §9a, odst.1, písm.d).

Obsahem této vzdělávací akce konkrétně bude seznámení energetických specialistů s odlišnostmi energetického posudku zpracovávaného podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.3 pro potřeby výše uvedené výzvy OP TAK-Úspory energie – výzva I., konkrétně s:

  • modelem hodnocení Výzvy,
  • metodikou stanovení a výpočtem způsobilých výdajů
  • vyhodnocením specifických podmínek v rámci energetického posudku
  • obsahem přílohy energetického posudku dle požadavků Výzvy I. -Úspory energie OP TAK

V rámci vzdělávací akce budou provedeny i ilustrační příklady pro výpočet způsobilých výdajů.

Odborným garantem vzdělávací akce: Ing. Miroslav Mareš, energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systému klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb., nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, změny této vyhlášky a nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a systému klimatizace. Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetických auditů a energetických posudků. Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

07.12.2022

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 500,00 Kč bez DPH
(3 025,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 000,00 Kč bez DPH
(2 420,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.