Webinář č. 266(26.10.2022) "Podrobnosti činností mobilního energetického konzultačního a informačního střediska (dle Národního plánu obnovy-komponenta 2.5.3) ohodnocen 3 kredity

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s.  pro Vás připravuje zcela nový webinář, který reaguje na připravovanou výzvu č. 3  v rámci programu Efekt. Tato dotace  je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, včetně zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO). Tyto služby bude provádět M-EKIS, který je tvořen 1 poradcem- energetickým specialistou.

Webinář č. 266 - Podrobnosti činností mobilního energetického konzultačního a informačního střediska (dle Národního plánu obnovy-komponenta 2.5.3.), ohodnocen – 3 kredity, který se uskuteční 26. října 2022  

Vzhledem k stále přetrvávající situaci koronavirové  nákazy  a dále s ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 266 a ohodnocen 3 kredity

Webinář bude zaměřen na podrobnosti činnosti mobilního energetického konzultačního a informačního střediska podle Výzvy NPO 3/2022.Tato dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, včetně zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Pozornost bude soustředěna na detaily jednotlivých disponibilních výstupů poradenské činnosti:

a) Osobní konzultace

b) On-line (video) konzultace

c) I-EKIS (webové) konzultace d. Konzultace "dotační asistence"

e) Konzultace "Návrh energetických opatření" "NEO"

Zcela novým dokumentem bude právě "Návrh energetických opatření" (NEO), který se skládá z těchto částí:

  • Identifikace budovy;
  • Základní zhodnocení renovačního potenciálu budovy;
  • Návrh úsporných opatření reflektující stav budovy a zohledňující potřeby klienta:
  • Indikativní odhad nákladů spojených s realizací návrhových opatření;
  • Dostupné dotační příležitosti;
  • Komentáře a návrhy dalšího postupu.

A právě tyto části budou předmětem detailního osvětlení. Všechny uvedené výstupy budou ilustrovány na příkladech.

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele pro všechna oprávnění.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

26.10.2022

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 500,00 Kč bez DPH
(3 025,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 000,00 Kč bez DPH
(2 420,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.