Webinář č. 263 (11.4. 2024) "Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 1. etapa" ohodnocen 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravuje v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č. 263 "Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 1. etapa", ohodnocen 3. kredity. Webinář se uskuteční 11. dubna 2024

S ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 263 a ohodnocen 3 kredity

Webinář bude vycházet požadavků §6a zákona č. 406/2000 Sb. a je rozdělena do dvou samostatných etap. Předmětem této etapy je osvětlení podrobností nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání. Nedílnou součástí webináře bude přednáška o aktuálním legislativním stavu podle zákona č. 406/2000 Sb. Dále budou provedeny přednášky o podrobnostech kontroly provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání v členění textová část, přílohová část a zpráva o kontrole. Osvětleny budou rovněž nové pojmy používané v této vyhlášce, zejména pojem "automatizační a řídící systém" a jeho význam pro diferenciaci jednotlivých kontrol. Na tuto akci (1.etapa) navazuje 2. etapa - Workshop "Příklady zprávy o kontrole systémů vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání - 2. etapa" pořádané dne 23.5. 2023

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele oprávnění pro všechny držitele oprávnění dle §10, odst.1, písm. a), b),c) a d). zákona č. 406/2000 Sb.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování kontrol systému vytápění a kontrol systému klimatizace.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

11.04.2024

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 500,00 Kč bez DPH
(3 025,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 000,00 Kč bez DPH
(2 420,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.