Webinář č. 260 (11.4.2024) "Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - 1. etapa"ohodnocen 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravuje v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č. 260  "Podrobnosti vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - 1. etapa", ohodnocen 3. kredity. Webinář se uskuteční 11. dubna 2024

S ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 260 a ohodnocen 3 kredity

Webinář bude vycházet z požadavků § 9, zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a bude rozdělen celkem do 3 etap. Předmětem této etapy jsou v souvislosti se zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novou vyhláškou č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, která zavádí nový způsob zpracování energetického auditu. Webinář se bude orientovat na problematiku podrobností zpracování energetického auditu, konkrétně: - povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, §9 - energetický audit - povinnosti vyplývající z harmonizované normy ČSN ISO 50002 - energetické audity - předmět úpravy vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu - obsah zprávy o energetickém auditu - rozdělení energetického hospodářství na ucelené části energetického hospodářství - způsob zpracování jednotlivých částí zprávy o provedeném energetickém auditu - plánování energetického auditu a podklady potřebné k provedení energetického auditu - analýza současné energetické náročnosti a ukazatelů energetické náročnosti - ekonomické, ekologické a multikriteriální hodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti - přílohy zprávy o energetickém auditu Na tuto akci (1.etapa) navazuje 2. etapa - Workshop "Tvorba energetického auditu průmyslového podniku" pořádaná 18.4.2023, dále 3.etapa "Tvorba energetického auditu obchodní budovy a energetického auditu energetického hospodářství v majetku obce)" pořádaná dne 26.4. 2023

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetických auditů a energetických posudků

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

11.04.2024

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 500,00 Kč bez DPH
(3 025,00 vč. DPH)
Cena pro členy
2 000,00 Kč bez DPH
(2 420,00 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.