Webinář č. 257 (30.3. 2023) "Energetičtí specialisté v roce 2022 - 18. konference AEA-ES - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravuje v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č. 257  "Energetičtí specialisté v roce 2022 - 18. konference AEA-ES - 2. etapa" ohodnocen 3 kredity. Webinář se uskuteční 30. března 2023

S ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 257 a ohodnocen 3 kredity

Vzdělávací akce navazuje na 1. etapu akce, která je navržena dne 29.3. 2023 s tím, že obsahem bude přednesení praktických aplikací jednotlivých dokumentů, které jsou součástí činností energetických specialistů, konkrétně energetického auditu, energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budov, kontroly provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Jednotlivé problémové okruhy budou detailně osvětleny ve formě vzájemné spolupráce přednášejícího s účastníky vzdělávací akce.

Program:

Blok 3 – od 9,00-12,30 hod

NZÚ a NZÚ light

 • aktuální zkušenosti z podávaných žádostí NZÚ – oblast A zateplení (přednášející – Václav Cihelka)
 • aktuální zkušenosti z podávaných žádostí NZÚ – oblast B novostavba (přednášející – Václav Cihelka)
 • aktuální zkušenosti z podávaných žádostí NZÚ – oblast C zdroje energie (přednášející – Václav Cihelka)
 • NZÚ light – podrobnosti prvních zkušeností (přednášející – Ing. Šárka Nedělová)
 • Nejčastější, ekonomicky nadějná doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budov  (přednášející – Robert Šafránek)

Blok 4 – od 13,30-16,00 hod

Praktické zkušenosti z činnosti energetických specialistů 

 • výpočet PENB s hodinovým krokem od ledna 2023 (přednášející – Robert Šafránek)
 • účelné měření v technických systémech budov (přednášející – Ing. Renata Straková)
 • současné trendy v systémech užívaných v energetickém managementu v budovách (přednášející – Ing. Renata Straková)
 • nutné podklady pro formulaci příležitosti k úsporám energie (přednášející – Ing. Martin Horník)
 • příklad provedené kontroly systému vytápění (přednášející – Ing. Martin Horník)
 • automatizační a řídící systémy budov – přehled (přednášející – Ing. Jiří Polanský)

Panelová diskuze k Bloku 3 a Bloku 4

Moderuje Ing. M. Mareš za účasti Ing. R. Strakové a Ing. M. Horníka, Ing. Š. Nedělové, R. Šafránka a V. Cihelky

 

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s., energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizace a dále člen odborných komisí pro zpracování změny zákona č. 406/2000 Sb. (zákon č.3/2020 Sb.), nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, nové vhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku vč. změny této vyhlášky (vyhláška č. 15/2022 Sb.) a nové vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Dále je Ing. Mareš je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR a člen pracovní skupiny pro tvorbu dotačních programů OPTAK.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele oprávnění pro všechny oprávnění dle §10, odst.1, písm. a), b),c) a d). zákona č. 406/2000 Sb.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

30.03.2023

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
3 450,00 Kč bez DPH
(4 174,50 vč. DPH)
Cena pro členy
2 720,00 Kč bez DPH
(3 291,20 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.