Webinář č. 196 (11.11. 2021)– „Identifikace a vyhodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti v energetických auditech dle nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu“ - 3 kredity

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s.  pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání  - odborný webinář  č. 196 – „Identifikace a vyhodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti v energetických auditech dle nové vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu“ -  ohodnocen 3 kredity, který se uskuteční 11.11. 2021 od 9.00 hod

Vzhledem k stále přetrvávající situaci koronavirové  nákazy  a dále s ohledem na vaše kladné ohlasy k  námi pořádaných webinářů, jsme se rozhodli odborné akce průběžného vzdělávání dále pořádat ve formě webinářů. Z webináře je vždy  proveden záznam včetně sdílené prezentace.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 196 a ohodnocen 3 kredity

Program

1. část: 9,00-12,30 hod

  • Požadavky vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku v oblasti identifikace a vyhodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti v energetickém auditu.
  • Stanovení hranice hodnocené příležitosti, relevantních proměnných a ukazatelů energetické náročnosti
  • Identifikace přínosů a dopadů příležitosti, stanovení rizik a nejistot realizace

2.část: 13,30-16,00 hod

  • Identifikace přínosů a dopadů příležitosti, stanovení rizik a nejistot realizace
  • Ekonomické a ekologické hodnocení příležitostí
  • Vícekriteriální hodnocení navržených příležitostí
  • Bilance navržených příležitostí ve vztahu ke stanoveným požadavkům na minimální úsporu v energetickém auditu
  • Praktické příklady pro hodnocení jednotlivých typů příležitostí

V nové vyhlášce o energetickém auditu v § 9 jsou nově stanoveny požadavky na identifikaci a specifikaci každé příležitosti, přičemž akcentovány jsou kvantifikovatelné ukazatele. Při jejich hodnocení musí být určena roční úspora energie, ukazatel energetické náročnosti po realizaci příležitosti s tím, že volba je na energetickém specialistovi. Pro každou příležitost je nutné provést ekonomické hodnocení na bázi vyčíslení NPV za dobu hodnocení, přičemž každá příležitost může mít samostatný přístup ke stanovení doby hodnocení a tím i vyčíslení absolutní hodnoty NPV. Finálně jsou příležitosti jednotlivé příležitosti podrobeny multikriteriálnímu hodnocení podle stanovených kritérií s cílem určité objektivizace navržených příležitostí.

Vzdělávací akce bude zaměřena na jednotlivé problémové okruhy související s identifikací a vyhodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti v energetických auditech, přičemž budou hojně aplikovány praktické příklady.

Obsahem webináře bude konkrétně:

- Stanovení hranice hodnocené příležitosti, relevantních proměnných a ukazatelů energetické náročnosti

- Identifikace přínosů a dopadů příležitosti, stanovení rizik a nejistot realizace

- Ekonomické a ekologické hodnocení příležitostí

- Vícekriteriální hodnocení navržených příležitostí

- Bilance navržených příležitostí ve vztahu ke stanoveným požadavkům na minimální úsporu v energetickém auditu

- Praktické příklady pro hodnocení jednotlivých typů příležitostí

Odborným garantem Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s. (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku a nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a kontrole systému klimatizace, energetický specialista pro všechna oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb. Dále  je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR. Další odborní specialisté především z řad ČVUT a AEA-ES  budou přizvání k prezentaci dílčích částí webináře.

Akce je vhodná pro energetické specialisty držitelé oprávnění pro energetické audity a energetické posudky podle §10, odst. 1, písm.a) zákona č. 406/2000 Sb.

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě. Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

11.11.2021

Místo konání kurzu

Webinář

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.