Webinář č. 181 (10.3. 2022) - "Workshop - Praktické zkušenosti ze zpracování EA, EP, PENB a kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace - 2. etapa" - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář č.181 - „Workshop - Praktické zkušenosti ze zpracování EA, EP, PENB a kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. 2.etapa“.

Uskuteční se 10.3. 2022 od 9.00 hod.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 181 a ohodnocen 3 kredity.

Vzdělávací akce navazuje na 1. etapu akce č. 180 , která je navržena na 9.3. 2022 s tím, že obsahem tohoto workshopu bude přednesení praktických aplikací jednotlivých dokumentů, které jsou součástí činností energetických specialistů, konkrétně energetického auditu, energetického posudku, průkazů energetické náročnosti budov, kontroly systému vytápění a kontroly systému klimatizace. Při workshopu budou následně jednotlivé problémové okruhy detailně osvětleny ve formě vzájemné spolupráce přednášejícího s účastníky.

Hlavními tématy v oblasti energetických auditů bude plán EA, analýza a hodnocení příležitostí ke zvyšování účinnosti energie.

V oblasti energetických posudků budou předmětem diskuze odlišnosti jednotlivých energetických posudků, energetický posudek pro potřeby žádostí o podporu a energetický posudek pro posouzení technické a ekonomické efektivnosti projektů v oblasti odpojování či připojování SZTE.

V případě PENB bude pozornost soustředěna na vyhodnocení jednotlivých ukazatelů energetické náročnosti.

V oblasti kontrol systému vytápění a systému klimatizace bude předmětem organizované diskuze zejména problematika stanovení energetické účinnosti, dimenzování a posouzení automatizovaného a řídícího systému.

Odborným garantem je Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s. (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku a nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a kontrole systému klimatizace, energetický specialista pro všechna oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. Dále  je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR).
Další odborní specialisté především z řad ČVUT, MPO, AEA-ES budou přizvání k prezentaci dílčích částí webináře. 

Akce navazuje na webinář č 180 - "Energetičtí specialisté si osvojují novou legislativu dle zákona č. 406/2000 Sb.", který se koná 16.6. 2021.

Akce je vhodná pro energetické specialisty držitelé oprávnění pro energetické audity a energetické posudky, PENB, kontroly systému vytápění a kontroly systému klimatizace podle §10, odst. 1, písm.a) až d).

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

10.3. 2022

Místo konání kurzu

WEBINÁŘ

Vaše aktuální cena
2 850,00 Kč bez DPH
(3 448,50 vč. DPH)
Cena pro členy
2 320,00 Kč bez DPH
(2 807,20 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.