Webinář č. 180 (9.3. 2022) - "Energetičtí specialisté si osvojují legislativu dle zákona č. 406/2000 Sb. - 17.konference AEA-ES, z.s." - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás připravila v rámci průběžného vzdělávání odborný webinář  č.180 - „Energetičtí specialisté si osvojují novou legislativu dle zákona č. 406/2000 Sb. - 17. konference AEA-ES, z.s.“.

Uskuteční se 9.3. 2022 od 9.00 hod.

Webinář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 180 a ohodnocen 3 kredity.

Webinář bude organizován jako 17. Konference AEA-ES, z.s., a bude orientován na osvětlení legislativních povinností pro energetické specialisty, vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění zákona č.3/2020 Sb. Dále budou přednášky orientovány na detaily podrobností stanovených v jednotlivých prováděcích předpisech pro zpracování energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, kontroly systému vytápění a kontroly systému klimatizace. Zmíněny budou i podrobnosti dalších prováděcích předpisů souvisejících se zpracováním jednotlivých dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb.  

Vzdělávací akce bude rozdělena do pracovních bloků takto:

  • 1. Blok - Legislativa podle zákona č. 406/2000 Sb.

- Hlavní změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií z pohledu činnosti energetického specialisty
- Jaké další prováděcí předpisy k zákonu 406/2000 Sb. budou změněny?
- Hlavní milníky kontrol činnosti energetických specialistů

  • 2. Blok - Nová vyhláška o energetickém auditu, nová vyhláška o energetickém posudku

 - Podrobnosti nové vyhlášky o energetickém auditu
- Podrobnosti nové vyhlášky o energetickém posudku

  • 3. Blok - Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov  

- Podrobnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
- Podrobnosti závazných ČSN souvisejících s vyhláškou č. 264/2020 Sb.

  • 4. Blok - Nová vyhláška o kontrole systému vytápění a systému klimatizace

- Podrobnosti nové vyhlášky o kontrole systému vytápění
- Podrobnosti nové vyhlášky o kontrole systému klimatizace
- Podrobnosti závazných ČSN souvisejících s novou vyhláškou o kontrole systému vytápění a systému kontrole klimatizace

  • 5. Blok - Problémové okruhy v oblasti zpracování dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. pro workshop

- Formulace problémových okruhů v oblasti zpracování energetických auditů
- Formulace problémových okruhů v oblasti zpracování energetických posudků
- Formulace problémových okruhů v oblasti zpracování PENB
- Formulace problémových okruhů v oblasti zpracování kontrol systému vytápění
- Formulace problémových okruhů v oblasti zpracování kontrol systému klimatizace

Odborným garantem je Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES, z.s. (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku a nové vyhlášky o kontrole systému vytápění a kontrole systému klimatizace, energetický specialista pro všechna oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. Dále  je předsedou zkušební komise pro odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetických specialistů zapsaných v seznamu energetických specialistů MPO ČR).
Další odborní specialisté především z řad ČVUT, MPO a AEA-ES budou přizvání k prezentaci dílčích částí webináře.

Akce je vhodná pro energetické specialisty - držitele oprávnění pro energetické audity a energetické posudky, PENB, kontroly systému vytápění a kontroly systému klimatizace podle §10, odst. 1, písm.a) - d).

Na tento webinář navazuje workshop  č.181 "Praktické zkušenosti ze zpracování EA, EP, PENB a kontrol systému vytápění a systému klimatizace. 2. etapa", který se koná 17.6. 2021 .

Prezentace přednášek budou účastníkům k dispozici v elektronické podobě.

Účastníkům bude potvrzena účast na webináři Státní energetické inspekci za předpokladu, že se přihlášený energetický specialista zúčastní on-line vysílání v plném rozsahu.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Přístup k přednáškám v elektronické podobě je po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

9.3. 2022

Místo konání kurzu

WEBINÁŘ

Vaše aktuální cena
2 850,00 Kč bez DPH
(3 448,50 vč. DPH)
Cena pro členy
2 320,00 Kč bez DPH
(2 807,20 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.