Seminář Praha - č. 39 - "Možnosti zvyšování účinnosti užití energie v energetických zdrojích" - 3 kredity

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., pro vás v rámci průběžného vzdělávání připravila seminář „Možnosti zvyšování účinnosti užití energie v energetických zdrojích“,

který se uskuteční 23.9. 2020 v Praze,
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1.
Doba trvání semináře je od 9.00 do 17.00 hod.

Seminář je zařazen do systému průběžného vzdělávání (ENEX) pod číslem 39 a ohodnocen 3 kredity.

Novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií byly zákonem č. 3/2020 Sb. zavedeny povinnosti související s konkrétní identifikací možností zvyšování energetické účinnosti, mimo jiné i v energetických zdrojích. Nástrojem k této identifikaci bude jednak energetický audit a jednak energetický posudek. Nová vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku bude požadovat zcela konkrétní vyhodnocení jednotlivých energetických zdrojů. Předmětem tohoto semináře tedy bude provedení výkladu o správném postupu při hodnocení jednotlivých zdrojů energie a identifikaci příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie.

Seminář bude orientován zejména na tyto okruhy:

-Legislativní povinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb. a požadavky dle prováděcích předpisů k zákonu
-Zdroje tepla
-Zdroje elektrické energie
-Kombinované zdroje tepla, elektrické energie a chladu
-Zdroje výroby stlačeného vzduchu
-Hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti jednotlivých energetických zdrojů


Odborným garantem bude Ing. Miroslav Mareš - předseda SR AEA-ES (člen pracovních skupin pro zpracování odborného návrhu změny zákona č. 406/2000 Sb. od roku 2020, nové vyhlášky č.4/2020 Sb. o energetických specialistech a nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku, energetický specialista pro všechna oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb.).

Ing. Mareš provede přednášky na téma Legislativní povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. a požadavky podle prováděcích předpisů k zákonu, a dále na téma Hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti jednotlivých energetických zdrojů.
Ing. Vlastimil Brada, CSc. - místopředseda SR AEA-ES, energetický specialista, provede přednášku na téma zdroje tepla a kombinované zdroje tepla, elektrické energie a chladu.
K přednáškám budou dále pozváni odborníci z vysokých škol, konkrétně z ČVUT.

Akce je vhodná pro energetické speciality - držitele oprávnění pro zpracování energetického auditu a energetického posudku, provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání, a provádění kontroly systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a chlazení.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování semináře.

Na seminář se lze přihlásit elektronicky níže (členové AEA-ES se nejdříve přihlásí do členské zóny).
Počet uchazečů je limitován kapacitou učebny.
V ceně je zahrnuto občerstvení a přístup k přednáškám v elektronické podobě po dobu 90 dnů.

Na případné další dotazy ve věci organizace semináře Vám ráda odpoví paní Naďa Drahošová, tel. 233 343 206 nebo 725 995 244, kancelar@aea.cz, drahosova@aea.cz.

Důležité informace

V klientské zóně naleznete přednášky ke stažení a všechny další údaje k této akci. Prezentace jsou k dispozici po dobu 90 dnů od termínu konání.

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře. Administrace Vám zobrazí všechny akce, na které jste se přihlásili a uhradili vložné, a do kterých můžete vstupovat.

Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání. Přihlašujete se číslem objednávky, které je uvedené na faktuře, a heslem přes nečlenské přihlašovací rozhraní vpravo nahoře.

Termíny konání

23.09.2020

Místo konání kurzu

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Vaše aktuální cena
2 350,00 Kč bez DPH
(2 843,50 vč. DPH)
Cena pro členy
1 840,00 Kč bez DPH
(2 226,40 vč. DPH)

Pro získání této ceny
se prosím přihlašte.

Přihlásit

Přihlašovací formulář - závazná přihláška

Termín *

Kontaktní informace

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou ( *) jsou povinné.